6.října svátek má Hanuš, Hanuše
 
 
 
Krby, kamna

Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií DECO zlatá patina

Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií DECO zlatá patina
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
V e n t i l a č n í m ř í ž k y r ů z n ý c h r o z m ě r ů a v n ě k o l i k a b a r v á c h . O c . . .
1 089 Kč

Sporák KVS Moravia VSP 9103 na pevná paliva s troubou

Sporák KVS Moravia VSP 9103 na pevná paliva s troubou
 
KVS MORAVIA 
Sklad  Pamatováček
C h a r a k t e r i s t i c k é v l a s t n o s t i S p o r á k K V S M O R A V I A t y p 9 1 0 3 . . .
34 850 Kč

HAAS+SOHN EMPOLI AL II s výměníkem, černá, bordeaux kachle, vychlazovací smyčka

HAAS+SOHN EMPOLI AL II s výměníkem,  černá,  bordeaux kachle,  vychlazovací smyčka
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a H A A S + S O H N E M P O L I A L I I s v ý m ě n í k e m , č e r n á , b o r . . .
61 990 Kč

Revizní dvířka Karl Kontrol 400 x 600 mm

Revizní dvířka Karl Kontrol 400 x 600 mm
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
R e v i z n í d v í ř k a K O N T R O L V ý p l ň d v e ř n í h o p a n e l u j e z v e r m i k u . . .
4 188 Kč

Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, šedá

Krbová kamna HS Flamingo DELUXE  KAMPA levá,  šedá
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a F L A M I N G O D E L U X E K A M P A l e v á , š e d á . . .
58 790 Kč

Víčko (záslepka) 200mm 1, 5mm

Víčko (záslepka) 200mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s V í č k o ( z á s l e p k a )   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u . . .
269 Kč

HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo

HAAS+SOHN LEVANGER ,  černá,  box na dřevo
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo . . .
26 990 Kč


V oddělení dům, zahrada - krby, kamna je prodej zboží těchto značek a to za akční cenyNyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii , kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.