krbová kamna 


5.prosince svátek má Jitka, Liana
 
 
 

Krbová kamna

Hledat v kategorii krbová kamna podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29 >

Krbová litinová kamna INVICTA SEDAN M krémová ref. 9160-46

Krbová litinová kamna INVICTA  SEDAN M krémová ref.  9160-46
 
INVICTA 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á l i t i n o v á k a m n a I N V I C T A S E D A N

 
48 900 Kč

BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou

BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou
 
Bronpi 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna s troubou a s úložným prostorem na dřevo.

 
36 390 Kč

Bronpi HYDRONOVA PLUS teplovodní krbová kamna

Bronpi HYDRONOVA PLUS teplovodní krbová kamna
 
Bronpi 
Sklad  Pamatováček
K v a l i t n í t e p l o v o d n í k r b o v á k a m n a š p a n l s k é h o v ý r o b c e B R O N P I . V ý k o n k a m e n j e 3 , 2 k W d o v z d u c h u a 1 0 , 6 k W d o v o d y . P r ů m ě r k o u ř o v o d u 1 5 0 m m .   V   t o p e n i š t i k

 
59 899 Kč
Reklama
Boty Steel

Kanadská krbová kamna NAPOLEON S20

Kanadská krbová kamna NAPOLEON S20
 
Napoleon 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna s dobou hoření až 8 hodin a délkou polen max 40 cm. Výkon kamen 4-12 kW.

 
84 980 Kč

Kanadská krbová kamna NAPOLEON S25

Kanadská krbová kamna NAPOLEON S25
 
Napoleon 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna s dobou hoření až 12 hodin a délkou polen max 55 cm. Výkon kamen 5-15 kW.

 
89 980 Kč

THORMA Andorra plus keramik

THORMA Andorra plus keramik
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo , kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7, 5 kW, rozsahem výkonů 3, 8 až 11, 2 kW, účinnost 80% Model oblíbených kamen v keramickém provedení.

 
64 429 Kč

IGOTHERM Castina ECO

IGOTHERM Castina ECO
 
IGOTHERM 
Sklad  Pamatováček
IGOTHERM, litinová kamna Castina ECO, 8 kW

 
18 490 Kč


IGOTHERM RYNA ECO

IGOTHERM RYNA ECO
 
IGOTHERM 
Sklad  Pamatováček
IGOTHERM, litinová krbová kamna na TP RYNA ECO 8, 2 kW

 
22 990 Kč

HAAS+ SOHN Faro

HAAS+ SOHN Faro
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a H A A S S O H N F A R O o v ý k o n u 3 - 6 , 3 k W a ú č i n n o s t í 8 0 % . N a p o j e n í d o k o m í n u j e h o r n í , n e b o z a d n í o p r ů m ě r u 1 5 0 m m . K a m n a H A A S S O H N F a r o m a j í t e r c i á l n í

 
56 990 Kč

Pallas/ Pallas Back zásobník dřeva

Pallas/ Pallas Back zásobník dřeva
 
Austroflamm 
Sklad  Pamatováček

 
16 907 Kč

Pallas HMS

Pallas HMS
 
Austroflamm 
Sklad  Pamatováček

 
18 319 Kč

Krbová kamna Leda Allegra Small

Krbová kamna Leda Allegra Small
 
Leda 
Sklad  Pamatováček
Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda.

 
55 100 Kč

Krbová kamna Leda Allegra

Krbová kamna Leda Allegra
 
Leda 
Sklad  Pamatováček
Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda.

 
57 900 Kč

Krbová kamna Leda Aruba

Krbová kamna Leda Aruba
 
Leda 
Sklad  Pamatováček
Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda.

 
68 100 Kč

Krbová kamna HS Flamingo ESPO III

Krbová kamna HS Flamingo ESPO III
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a F l a m i n g o E s p o I I I   j s o u d í k y s v é v y s o k é k v a l i t ě a s k v ě l é c e n ě v e l i c e ž á d a n ý m a r t i k l e m t e p l o v z d u š n ý c h k a m e n n a č e s k é m i e v r o p s k é m t r h u . K r

 
25 690 Kč

Krbová kamna MBS SD EVA kamna třístranně prosklená 8, 2 kW, horní deska kámen

Krbová kamna MBS SD EVA kamna třístranně prosklená 8, 2 kW,  horní deska kámen
 
MBS 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a M B S S D E V A k a m n a t ř í s t r a n n ě p r o s k l e n á 8 , 2 k W č e r n á + h o r n í d e s k a k á m e n

 
46 101 Kč

Nerez klika

Nerez klika
 
DEFRO HOME 
Sklad  Pamatováček
Nerez klika ke krbovým kamnům DEFRO HOME Orbis

 
1 227 Kč

Černá keramika topeniště

Černá keramika topeniště
 
DEFRO HOME 
Sklad  Pamatováček
Černá keramika topeniště pro kamna DEFRO HOME Orbis

 
6 789 Kč

Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS

Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS
 
DEFRO HOME 
Sklad  Pamatováček
S a m o s t a t n ě s t o j í c í k r b o v á k a m n a D E F R O H O M E O R B I S z n e j n o v ě j š í k o l e k c e D E F R O H o m e s p ů l k u l a t ý m s k l e m v y t v á ř í j e d i n e č n ý d o j e m . K o m p a k t n í a n a d č a s o v á o c

 
53 234 Kč


HAAS+ SOHN HSP 6 s výměníkem, antracit/ černá

HAAS+ SOHN HSP 6 s výměníkem,  antracit/ černá
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
C h y t r é ř e š e n í s H A A S + S O H N - t e p l o z p e l e t d o c e l é h o d o m u P e l e t o v á k a m n a H S P 6 s v ý m ě n í k e m v á s z a h ř e j í j a k n a p o h o v c e , t a k t ř e b a v p o d k r o v í . D o r a d i á t o r ů p ř

 
99 990 Kč

THORMA ATIKA PLUS obklad Serpentino

THORMA  ATIKA PLUS obklad Serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Sloupová krbová kamna

 
74 737 Kč

THORMA ATIKA EXTRA obklad Serpentino

THORMA  ATIKA  EXTRA obklad Serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Sloupová krbová kamna

 
74 737 Kč

THORMA DELIA EXTRA černá/ serpentino

THORMA DELIA EXTRA černá/ serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7, 5 kW, rozsahem výkonů 3, 8 až 11, 2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm

 
80 845 Kč

THORMA DELIA PLUS černá/ serpentino

THORMA DELIA PLUS černá/ serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7, 5 kW, rozsahem výkonů 3, 8 až 11, 2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm

 
80 845 Kč

Krbová kamna INVICTA CAROLO antracit 9162-44-DP

Krbová kamna INVICTA CAROLO antracit 9162-44-DP
 
INVICTA 
Sklad  Pamatováček
L i t i n o v á v o l n ě s t o j í c í k a m n a I N I C T A C A R O L O , e x t é r n í p ř í v o d v z d u c h u . - j m e n o v i t ý v ý k o n : 8 k W - ú č i n n o s t : 7 7 % - p r ů m ě r n á e m i s e o x i d u u h e l n a t é h o ( C O ) : 0 ,

 
25 795 Kč

Nordflam VERDO PATINA litinová krbová kamna

Nordflam VERDO PATINA litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
J e d n á s e o m a l á , e l e g a n t n í l i t i n o v á k r b o v á k a m n a N O R D f l a m .   V y s o c e k v a l i t n í l i t i n o v é , c h r o m o v é a n i k l o v é p r v k y , j a k o j e r u k o j e ť a j e z d e c , k o m p a k t n í r

 
12 503 Kč

Nordflam PLATO litinová krbová kamna

Nordflam PLATO litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
J e d n á s e o m a l á , e l e g a n t n í l i t i n o v á k r b o v á k a m n a N O R D f l a m .   V y s o c e k v a l i t n í l i t i n o v é , c h r o m o v é a n i k l o v é p r v k y , j a k o j e r u k o j e ť a j e z d e c , k o m p a k t n í r

 
11 646 Kč

Ventilátor na kamna FLAMINGO dvoulopatkový, stříbrný

Ventilátor na kamna FLAMINGO dvoulopatkový,  stříbrný
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
K r b o v ý v e n t i l á t o r s l o u ž í k r o z h á n ě n í v z d u c h u r o v n o m ě r n ě p o c e l é m í s t n o s t i . S o u č á s t í v e n t i l á t o r u j e t e r m o s t a t i c k ý m o d u l , k t e r ý f u n g u j e p o d o b n ě j a k

 
1 479 Kč

Ventilátor na kouřovod FLAMINGO čtyřlopatkový magnetický, stříbrný

Ventilátor na kouřovod FLAMINGO čtyřlopatkový magnetický,  stříbrný
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
V e n t i l á t o r n a k o u ř o v o d F L A M I N G O č t y ř l o p a t k o v ý m a g n e t i c k ý , č e r n ý K r b o v ý v e n t i l á t o r s l o u ž í k r o z h á n ě n í v z d u c h u r o v n o m ě r n ě p o c e l é m í s t n o s t i . V e n t i

 
2 269 Kč

Nordflam ARICA litinová krbová kamna

Nordflam ARICA litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
U n i k á t n í k r b o v á k a m n a N O R D f l a m A r i c a m a j í n a s t a v i t e l n ý s y s t é m t e r c i á r n í h o p r o u d ě n í v z d u c h u , k t e r ý p r o u d í d o t o p e n i š t ě z e z a d n í d e s k y a d á l e s p a l u j e p

 
24 956 Kč

Nordflam BREMA litinová krbová kamna

Nordflam BREMA litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
J e d n á s e o u n i k á t n í k r b o v á k a m n a s i n o v a t i v n í m v z h l e d e m .   J e v y r o b e n a z v y s o c e k v a l i t n í l i t i n y a v y z n a č u j e s e v ý j i m e č n ý m s t y l e m a e l e g a n c í .   B R E M A j e v

 
24 956 Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29 >Prodej Krbová kamna

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Krbová kamna, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.