kamna s troubou 


5.prosince svátek má Jitka, Liana
 
 
 

Kamna s troubou


Hledat v kategorii kamna s troubou podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE

BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou

BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou
 
Bronpi 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna s troubou a s úložným prostorem na dřevo.

 
36 390 Kč

Kachlová kamna HAAS+ SOHN JONSBO s troubou

Kachlová kamna HAAS+ SOHN JONSBO s troubou
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
V e l k ý o b r a z s e s n í ž e n ý m v ý k o n e m K d y ž s e s p o j í p ř í j e m n é s u ž i t e č n ý m , r a d o s t s e n á s o b í . K o m b i n a c e v e l k é h o p r o s k l e n í a n í z k é h o v ý k o n u , n a v í c v p ě k n é m k a c

 
61 990 Kč

Boreal ECO 200 EH - kamna s troubou

Boreal  ECO 200 EH - kamna s troubou
 
Boreal 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna s troubou Boreal ECO 200 EH.

 
25 390 Kč
Reklama
Boty Steadys Růže

Boreal EH8000 - kamna krbová s troubou

Boreal EH8000 - kamna krbová s troubou
 
Boreal 
Sklad  Pamatováček
B o r e a l E H 8 0 0 0     -   k r b o v á k a m n a s t r o u b o u M o d e r n í k r b o v á k a m n a s t r o u b o u a ú l o ž n ý m p r o s t o r e m n a d ř e v o , j e d n o d u c h ý e l e g a n t n í č i s t ý d e s i g n , l i t i n o v á d v

 
35 900 Kč

Krbová kachlová kamna NORDICA Ester Forno Evo Mastek

Krbová kachlová kamna NORDICA Ester Forno Evo Mastek
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
i n t e g r o v a n á s m a l t o v a n á p í c k a o b j e m 2 2 l m a s i v n í a k u m u l a č n í o b k l a d z m a s t k u s m a l t o v a n é l i t i n o v é d í l y p o h y b l i v ý r o š t v e l k é p r o s k l e n í d v o j í s p a l

 
91 870 Kč

Krbová kachlová kamna NORDICA Rossella Plus Forno Evo

Krbová kachlová kamna NORDICA Rossella Plus Forno Evo
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
i n t e g r o v a n á s m a l t o v a n á p í c k a o b j e m 3 7 l s m a l t o v a n é l i t i n o v é d í l y c e l o - l i t i n o v é t o p e n i š t ě l i t i n o v á v a r n á p l o t ý n k a o b k l a d k e r a m i k a / m a s t e k v í

 
79 130 Kč

Kachlová kamna Nordica Gemma Forno Elegance

Kachlová kamna Nordica Gemma Forno Elegance
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
• i n t e g r o v a n á s m a l t o v a n á p í c k a o b j e m 1 9 l • s m a l t o v a n é l i t i n o v é d í l y • c e l o - l i t i n o v é t o p e n i š t ě • o h ř í v a c í l i t i n o v á p l o t ý n k a • o b k l a d k e r a m i k a / m a

 
46 720 Kč


Boreal EH7000 - kamna krbová s troubou

Boreal EH7000 - kamna krbová s troubou
 
Boreal 
Sklad  Pamatováček
M o d e r n í r o h o v á k r b o v á k a m n a s t r o u b o u a ú l o ž n ý m p r o s t o r e m n a d ř e v o , j e d n o d u c h ý e l e g a n t n í č i s t ý d e s i g n . T r o u b a j e p r o s k l e n á , o s a z e n á t e p l o m ě r e m d o 3 0 0

 
32 690 Kč

Krbová kamna s troubou Bronpi SUIZA inox

Krbová kamna s troubou Bronpi SUIZA inox
 
Bronpi 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 10 kW, nerezové provedení trouby.

 
44 990 Kč

Krbová kamna MBS SD THERMO VULKAN PLUS S s TV a troubou, mastek

Krbová kamna MBS SD THERMO VULKAN PLUS S s TV a troubou,  mastek
 
MBS 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a M B S T h e r m o V u l k a n s v ý m ě n í k e m č e r n á m a s t e k k o m p l e t s t r o u b o u

 
63 767 Kč

Krbová kamna s troubou Bronpi SUIZA černá

Krbová kamna s troubou Bronpi SUIZA černá
 
Bronpi 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 10 kW.

 
44 990 Kč

Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou

Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou
 
Bronpi 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna s troubou na pečení a varnou plotnou.

 
40 990 Kč

Krbová kamna s troubou Bronpi TUDELA

Krbová kamna s troubou Bronpi TUDELA
 
Bronpi 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 13 kW.

 
30 990 Kč

Krbová kamna MBS SD OLYMPIA PLUS s troubou

Krbová kamna MBS SD OLYMPIA PLUS s troubou
 
MBS 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a M B S O L Y M P I A s t r o u b o u

 
37 873 Kč

Krbová kachlová kamna NORDICA Gaia Forno

Krbová kachlová kamna NORDICA Gaia Forno
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
N O R D I C A G a i a s t r o u b o u ( 6 k W ) N o v á g e n e r a c e k o n s t r u k c e k a m e n . S m a l t o v a n á t r o u b a s t e p l o m ě r e m . E x t e r n í p l á š ť z k a c h l í . D v í ř k a z l i t i n y . S k l o o d o l á v a j í

 
66 860 Kč

Krbová kachlová kamna NORDICA Fulvia Forno

Krbová kachlová kamna NORDICA Fulvia Forno
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
T r o u b a u m o ž ň u j e v y u ž í t t e p l a n a p e č e n í a o h ř í v á n í p o k r m ů . T ř í z ó n o v é s p a l o v á n í p a l i v a . V y s o k á ú č i n n o s t - 7 8 % . N í z k á p o v r c h o v á t e p l o t a . V n i t ř n í č á s t k a

 
55 780 Kč

Krbová kamna NORDICA Isotta Forno Evo černá

Krbová kamna NORDICA Isotta Forno Evo černá
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
Celolitinová krbová kamna NORDICA Isotta Forno Evo s troubou

 
97 530 KčProdej Kamna s troubou

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Kamna s troubou, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.