krbová kamna teplovodní 


5.prosince svátek má Jitka, Liana
 
 
 

Krbová kamna teplovodní


Hledat v kategorii krbová kamna teplovodní podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE
1 2 3 4 >

Bronpi HYDRONOVA PLUS teplovodní krbová kamna

Bronpi HYDRONOVA PLUS teplovodní krbová kamna
 
Bronpi 
Sklad  Pamatováček
K v a l i t n í t e p l o v o d n í k r b o v á k a m n a š p a n l s k é h o v ý r o b c e B R O N P I . V ý k o n k a m e n j e 3 , 2 k W d o v z d u c h u a 1 0 , 6 k W d o v o d y . P r ů m ě r k o u ř o v o d u 1 5 0 m m .   V   t o p e n i š t i k

 
59 899 Kč

Krbová kamna HAAS+ SOHN Avesta II s výměníkem, černá, woodstone prestige

Krbová kamna HAAS+ SOHN Avesta II s výměníkem, černá, woodstone prestige
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
U Z A V I ' R A T E L N Y ' P R ˇ I ' V O D V Z D U C H U d o o h n i š t ě   E A S Y C O N T R O L k o m f o r t n í o v l á d á n í p ř í v o d u v z d u c h u j e d n í m r e g u l á t o r e m   V Y C H L A Z O V A C Í S M Y Č K A o c h r a n a p r o t

 
57 990 Kč

Teplovodní krbová kamna NORDICA Norma S Evo Idro D. S. A.

Teplovodní krbová kamna NORDICA Norma S Evo Idro D. S. A.
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
• o b k l a d z k e r a m i k y – v í c e b a r e v • b e z p e č n o s t n í o c h l a z o v a c í s m y č k a • a u t o m a t i c k á t e r m o s t a t i c k á r e g u l a c e h o ř e n í • v y s o k á ú č i n n o s t 8 5 , 3 % ! • s n a d n é č

 
127 700 Kč
Reklama
Boty Steel UK 3 dírkové

Teplovodní krbová kamna NORDICA Norma S Idro D. S. A.

Teplovodní krbová kamna NORDICA Norma S Idro D. S. A.
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
• o b k l a d z k e r a m i k y – v í c e b a r e v • b e z p e č n o s t n í o c h l a z o v a c í s m y č k a • a u t o m a t i c k á t e r m o s t a t i c k á r e g u l a c e h o ř e n í • s n a d n é č i š t ě n í v ý m ě n í k u • d v o j í s

 
127 700 Kč

HAAS+ SOHN WERFEN 9 s výměníkem 1S černá/ litinová dvířka

HAAS+ SOHN WERFEN 9 s výměníkem 1S černá/ litinová dvířka
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a H A A S S O H N W E R F E N 9 o v ý k o n u 4 . 0 - 1 2 . 2 k W a ú č i n n o s t í 8 0 % . N a p o j e n í d o k o m í n u j e h o r n í o p r ů m ě r u 1 5 0 m m . K a m n a H A A S S O H N W E R F E N 9 m a j í t e r c i á l n í p

 
68 990 Kč

Nordica TermoIsotta D. S. A. s výměníkem

Nordica TermoIsotta D. S. A. s výměníkem
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
vývod horní, celolitinová kamna v černém smaltu

 
86 360 Kč

Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem antracit, stříbrná dvířka

Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem antracit, stříbrná dvířka
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a H A A S S O H N M A N T O V A A L I I s v ý m ě n í k e m   o v ý k o n u 3 , 3 - 1 0 , 5 k W a ú č i n n o s t í 8 2 % . N a p o j e n í d o k o m í n u j e h o r n í   a z a d n í o p r ů m ě r u 1 5 0 m m .   K a m n a H A A S S O

 
41 990 Kč


Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem černá, béžová dlažba

Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem černá, béžová dlažba
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
SKLADEM NA PRODEJNĚ V OPAVĚ

 
41 990 Kč

Krbová kamna ABX Grunt s výměníkem

Krbová kamna ABX Grunt s výměníkem
 
ABX 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a A B X G r u n t 3 0 2 9 - 1 8 T V v ý m ě n í k 1 0 k W s o k l r o v n ý , č e r n ý k o r p u s , o p l á š t ě n í č e r n ý p l e c h

 
35 379 Kč

Krbová kamna ABX Stockholm 12 s výměníkem

Krbová kamna ABX Stockholm 12 s výměníkem
 
ABX 
Sklad  Pamatováček
P ř e d n o s t í t ě c h t o k r b o v ý c h k a m e n j e v e l k ý v ý k o n v ý m ě n í k u a ž 1 2 , 2 k W . D á l e j e v ý h o d o u m o ž n o s t a u t o m a t i c k é h o č i m a n u á l n í h o o v l á d á n í v ý k o n u k a m e n . S a m o z ř

 
37 770 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 5kW krémová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 5kW krémová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - L E N D 1 1 / 5 k W k r é m o v á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í p ř

 
51 790 Kč

Krbová kamna HAAS+ SOHN VISBY II s výměníkem, černá, Woodstone Prestige

Krbová kamna HAAS+ SOHN VISBY II s výměníkem, černá, Woodstone Prestige
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a H A A S S O H N V i s b y   s v ý m ě n í k e m   o v ý k o n u 3 , 3 - 1 0 , 2 k W a ú č i n n o s t í 8 1 % . N a p o j e n í d o k o m í n u j e h o r n í   o p r ů m ě r u 1 5 0 m m .   K a m n a V i s b y   s v ý m ě n í k e m m

 
59 990 Kč

Teplovodní krbová kamna HETA Scan-Line 800 Aqua

Teplovodní krbová kamna HETA Scan-Line 800 Aqua
 
Heta 
Sklad  Pamatováček
na výběr černá nebo šedá barva laku

 
137 310 Kč

Teplovodní krbová kamna HETA Scan-Line 805 Aqua

Teplovodní krbová kamna HETA Scan-Line 805 Aqua
 
Heta 
Sklad  Pamatováček
vč. 1ks akumulačního kamene Thermastone

 
147 140 Kč

ABX Stockholm 8 s výměníkem

ABX Stockholm 8 s výměníkem
 
ABX 
Sklad  Pamatováček
S t o c k h o l m 8 - 3 0 3 6 T V v ý m ě n í k 7 k W K a m n a k l a s i c k é h o v z h l e d u s m o ž n o s t í v y u ž i t í 7 k W t e p l o v o d n í h o v ý m ě n í k u . M o ž n o s t z a p o j e n í h o r n í h o i z a d n í h o k o u ř o v o

 
29 642 Kč

Krbová kamna HAAS+ SOHN FARUM s výměníkem, černá/ Woodstone Prestige

Krbová kamna HAAS+ SOHN FARUM s výměníkem, černá/ Woodstone Prestige
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a H A A S S O H N F A R U M s v ý m ě n í k e m   o v ý k o n u 4 , 9 - 1 4 , 9 k W a ú č i n n o s t í 8 7 % . N a p o j e n í d o k o m í n u j e h o r n í   o p r ů m ě r u 1 5 0 m m .   K a m n a F A R U M s v ý m ě n í k e m m a j

 
73 990 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW červená, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW červená, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 7 k W č e r v e n á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í

 
54 890 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW hnědá - sametová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW hnědá - sametová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 7 k W h n ě d á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í p ř

 
54 790 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW šedá, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW šedá, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 7 k W š e d á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í p ř í

 
54 790 Kč


Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW krémová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW krémová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 7 k W k r é m o v á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í

 
54 790 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW olivová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 7kW olivová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 7 k W k r é m o v á - m e t a l i c k á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í

 
54 890 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW červená, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW červená, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 5 k W č e r v e n á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í

 
55 090 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW hnědá - sametová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW hnědá - sametová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 5 k W h n ě d á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í p ř

 
54 990 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW krémová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW krémová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 5 k W k r é m o v á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í

 
54 990 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW olivová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW olivová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 5 k W k r é m o v á - m e t a l i c k á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í

 
55 090 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW šedá, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/ 5kW šedá, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - K A L M A R 1 1 / 5 k W š e d á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í p ř í

 
54 990 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW červená, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW červená, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - L E N D 1 1 / 7 k W č e r v e n á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í p ř

 
51 590 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW hnědá - sametová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW hnědá - sametová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - L E N D 1 1 / 7 k W h n ě d á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í p ř í v

 
51 590 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW krémová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW krémová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - L E N D 1 1 / 7 k W k r é m o v á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í p ř

 
51 590 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW olivová, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW olivová, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - L E N D 1 1 / 7 k W k r é m o v á - m e t a l i c k á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T

 
51 590 Kč

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW šedá, elektronická regulace

Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/ 7kW šedá, elektronická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y K r b o v á k a m n a A Q U A F L A M V A R I O ® - L E N D 1 1 / 7 k W š e d á , e l e k t r o n i c k á r e g u l a c e T y p k a m e n t e p l o v o d n í , d v o u p l á š ť o v á , k o n v e k č n í T e r c i á l n í p ř í v o

 
51 490 Kč
1 2 3 4 >Prodej Krbová kamna teplovodní

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Krbová kamna teplovodní, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.