krbové mřížky 


12.srpna svátek má Klára, Klara
 
 
 

Krbové mřížky

Hledat v kategorii krbové mřížky podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 >

Krbová mřížka otevřená 50x9 černá

Krbová mřížka otevřená 50x9 černá
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á 5 0 x 9 c m p r o o t v o r 4 6 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě č e r n á j e m n á s t r u k t u r a .   P o z o r n a s p r á v n ý v ý b ě r ! P o z o r s i d e j t e i p ř i v ý b ě r u h l o u b k y m ř í

 
534 Kč

Krbová mřížka otevřená 50x9 bílá

Krbová mřížka otevřená 50x9 bílá
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á 5 0 x 9 c m p r o o t v o r 4 6 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě b í l á j e m n á s t r u k t u r a .   P o z o r n a s p r á v n ý v ý b ě r ! P o z o r s i d e j t e i p ř i v ý b ě r u h l o u b k y m ř í ž

 
534 Kč

Krbová mřížka otevřená 50x9 antracit

Krbová mřížka otevřená 50x9 antracit
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á 5 0 x 9 c m p r o o t v o r 4 6 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě a n t r a c i t j e m n á s t r u k t u r a .   P o z o r n a s p r á v n ý v ý b ě r ! P o z o r s i d e j t e i p ř i v ý b ě r u h l o u b k y

 
534 Kč
Reklama
Boty Steadys Růže

Krbová mřížka otevřená 70x9 bílá

Krbová mřížka otevřená 70x9 bílá
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á 7 0 x 9 c m p r o o t v o r 6 6 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě b í l á j e m n á s t r u k t u r a .   P o z o r n a s p r á v n ý v ý b ě r ! P o z o r s i d e j t e i p ř i v ý b ě r u h l o u b k y m ř í ž

 
566 Kč

Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit

Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á 7 0 x 9 c m p r o o t v o r 6 6 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě a n t r a c i t j e m n á s t r u k t u r a .   P o z o r n a s p r á v n ý v ý b ě r ! P o z o r s i d e j t e i p ř i v ý b ě r u h l o u b k y

 
566 Kč

Krbová mřížka otevřená 70x9 černá

Krbová mřížka otevřená 70x9 černá
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á 7 0 x 9 c m p r o o t v o r 6 6 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě č e r n á j e m n á s t r u k t u r a .   P o z o r n a s p r á v n ý v ý b ě r ! P o z o r s i d e j t e i p ř i v ý b ě r u h l o u b k y m ř í

 
566 Kč

Ventilační talíř výfukový 150 mm - nerez

Ventilační talíř výfukový 150 mm - nerez
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
V e n t i l a č n í t a l í ř , a n e m o s t a t 1 5 0 m m - n e r e z  

 
1 136 Kč


Ventilační talíř výfukový 125 mm - nerez

Ventilační talíř výfukový 125 mm - nerez
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
V e n t i l a č n í t a l í ř , a n e m o s t a t 1 2 5 m m - n e r e z  

 
947 Kč

Ventilační talíř výfukový 200 mm bílá

Ventilační talíř výfukový 200 mm bílá
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
V e n t i l a č n í t a l í ř , a n e m o s t a t 2 0 0 m m b í l á  

 
439 Kč

Ventilační talíř výfukový 160 mm bílá

Ventilační talíř výfukový 160 mm bílá
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
V e n t i l a č n í t a l í ř , a n e m o s t a t 1 6 0 m m b í l á  

 
359 Kč

Redukce do mřížky, dvojitá KRATKI 17x30cm

Redukce do mřížky,  dvojitá KRATKI 17x30cm
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
R e d u k c e d o m ř í ž k y

 
126 Kč

Redukce do mřížky KRATKI 17x30cm

Redukce do mřížky KRATKI 17x30cm
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
R e d u k c e d o m ř í ž k y

 
123 Kč

Redukce do mřížky KRATKI 17x17cm

Redukce do mřížky KRATKI 17x17cm
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
R e d u k c e d o m ř í ž k y     K o m p a t i b i l n í s t ě m i t o m ř í ž k a m i K R A T K I

 
113 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ČERNÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ČERNÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 7 0 0 x 5 0 0 x 9 0 m m ( 7 0 x 5 0 x 9 c m ) p r o o t v o r   6 8 , 5 x 4 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě č e r n á j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N A D

 
1 302 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ČERNÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ČERNÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 6 0 0 x 4 0 0 x 9 0 m m ( 6 0 x 4 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 5 8 , 5 x 3 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě č e r n á j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N A D k

 
1 225 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ČERNÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ČERNÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 5 0 0 x 7 0 0 x 9 0 m m ( 5 0 x 7 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 4 8 , 5 x 6 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě č e r n á j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N A D k

 
1 302 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ČERNÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ČERNÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 5 0 0 x 5 0 0 x 9 0 m m ( 5 0 x 5 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 4 8 , 5 x 4 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě č e r n á j e m n á s t r u k t u r a .   P o z o r n a s p r á v n ý v ý b ě r ! P o z o

 
1 225 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ČERNÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ČERNÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 4 0 0 x 6 0 0 x 9 0 m m ( 4 0 x 6 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 3 8 , 5 x 5 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě č e r n á j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N A D k

 
1 225 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 BÍLÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 BÍLÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 7 0 0 x 5 0 0 x 9 0 m m ( 7 0 x 5 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 6 8 , 5 x 4 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě b í l á j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N A D k r

 
1 302 Kč


KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 BÍLÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 BÍLÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 6 0 0 x 4 0 0 x 9 0 m m ( 6 0 x 4 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 5 8 , 5 x 3 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě b í l á   j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N A D k

 
1 225 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 5 0 0 x 7 0 0 x 9 0 m m ( 5 0 x 7 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 4 8 , 5 x 6 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě b í l á j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N A D k r

 
1 302 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 BÍLÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 BÍLÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 5 0 0 x 5 0 0 x 9 0 m m ( 5 0 x 5 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 4 8 , 5 x 4 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě b í l á j e m n á s t r u k t u r a .   P o z o r n a s p r á v n ý v ý b ě r ! P o z o r

 
1 225 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 BÍLÁ

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 BÍLÁ
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 4 0 0 x 6 0 0 x 9 0 m m ( 4 0 x 6 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 3 8 , 5 x 5 8 , 5 x 5 , 5 c m V b a r v ě b í l á j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N A D k r b

 
1 225 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ANTRACIT

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ANTRACIT
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 7 0 0 x 5 0 0 x 9 0 m m ( 7 0 x 5 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 6 8 , 5 x 4 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě a n t r a c i t j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N

 
1 302 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ANTRACIT

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ANTRACIT
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 6 0 0 x 4 0 0 x 9 0 m m ( 6 0 x 4 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 5 8 , 5 x 3 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě a n t r a c i t j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N

 
1 225 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ANTRACIT

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ANTRACIT
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 5 0 0 x 7 0 0 x 9 0 m m ( 5 0 x 7 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 4 8 , 5 x 6 8 , 5 x 5 , 5 c m . V b a r v ě a n t r a c i t j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N

 
1 302 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ANTRACIT

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ANTRACIT
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v é m ř í ž k y o t e v ř e n é r o h o v é 5 0 x 5 0 x 9 c m p r o o t v o r 4 8 , 5 x 4 8 , 5 x 5 , 5 c m .   V b a r v ě a n t r a c i t j e m n á s t r u k t u r a .   P o z o r n a s p r á v n ý v ý b ě r ! P o z o r s i d e j t e i p

 
1 225 Kč

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ANTRACIT

KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ANTRACIT
 
LXKB 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á m ř í ž k a o t e v ř e n á r o h o v á 4 0 0 x 6 0 0 x 9 0 m m ( 4 0 x 6 0 x 9 c m ) p r o o t v o r 3 8 , 5 x 5 8 , 5 x 5 , 5 c m V b a r v ě a n t r a c i t j e m n á s t r u k t u r a .   P o u ž i t í n a k r b o v é s t a v b ě N A

 
1 225 Kč

KRATKI mřížka 17x30 cm broušený nerez s žaluzií

KRATKI mřížka 17x30 cm  broušený nerez s žaluzií
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
K l a s i c k ý a j e d n o d u c h ý s t y l k r b o v é m ř í ž k y u m o ž ň u j e j e j í i n s t a l a c i d o v š e c h i n t e r i é r ů . J e i n s t a l o v á n a s r z e v n i t ř n í r á m e č e k z p o z i n k o v a n é h o p l e c h u . T o

 
727 Kč

KRATKI mřížka 17x30 cm broušený nerez

KRATKI mřížka 17x30 cm broušený nerez
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
K l a s i c k ý a j e d n o d u c h ý s t y l k r b o v é m ř í ž k y u m o ž ň u j e j e j í i n s t a l a c i d o v š e c h i n t e r i é r ů . J e i n s t a l o v á n a s r z e v n i t ř n í r á m e č e k z p o z i n k o v a n é h o p l e c h u . T o

 
546 Kč

KRATKI mřížka 17x17 cm broušený nerez s žaluzií

KRATKI mřížka 17x17 cm broušený nerez s žaluzií
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
K l a s i c k ý a j e d n o d u c h ý s t y l k r b o v é m ř í ž k y u m o ž ň u j e j e j í i n s t a l a c i d o v š e c h i n t e r i é r ů . J e i n s t a l o v á n a s r z e v n i t ř n í r á m e č e k z p o z i n k o v a n é h o p l e c h u . T o

 
623 Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 >Prodej Krbové mřížky

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Krbové mřížky, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.