krbové obestavby 


12.srpna svátek má Klára, Klara
 
 
 

Krbové obestavby

Hledat v kategorii krbové obestavby podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE

HAAS SOHN LEVI Krbová stavebnice

HAAS SOHN LEVI Krbová stavebnice
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
Krb, který zvládnete postavit za jedno odpoledne.

 
69 990 Kč

Krbová stavebnice HAAS SOHN DACHSTEIN krbová vložka Malvik IV

Krbová stavebnice HAAS SOHN DACHSTEIN krbová vložka Malvik IV
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y Ú č i n n o s t 8 0 % V ý k o n 2 , 4 - 7 , 5 k W R o z m ě r y 1 6 3 1 / 6 2 0 / 5 4 0 m m H m o t n o s t 3 1 6 k g V ý v o d k o u ř o v o d u v r c h n í , z a d n í , O 1 6 0 M i n i m á l n í t a h k o m í n a 1 2 P a V y t á p ě

 
64 990 Kč

Krbová stavebnice HAAS SOHN Arlberg , vložka Jonava IV

Krbová stavebnice HAAS SOHN Arlberg , vložka Jonava IV
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á s t a v e b n i c e A r l b e r g , v l o ž k a J o n a v a I V

 
79 990 Kč
Reklama
Boty Steel

Krbová stavebnice HAAS SOHN PINUS II, krbová vložka PINUS AL, smaltovaná dvířka, rohové provedení

Krbová stavebnice HAAS SOHN PINUS II,  krbová vložka PINUS AL,  smaltovaná dvířka,  rohové provedení
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
T e r c i á l n í s p a l o v á n í E x t é r n í p ř í v o d v z d u c h u A k u m u l a c e t e p l a M o ž n o s t n á t ě r u S m a l t o v a n á t e c h n o l o g i e K r b o v á s t a v e b n i c e P I N U S I I r o h o v ý , v o ž k a

 
69 990 Kč

Krbová stavebnice HAAS SOHN PINUS II, krbová vložka Pinus AL, smaltovaná dvířka

Krbová stavebnice HAAS SOHN PINUS II,  krbová vložka Pinus AL,  smaltovaná dvířka
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á s t a v e b n i c e P I N U S A L s m a l t o v a n á d v í ř k a

 
69 990 Kč

Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Rainbow II krbová vložka Jonava IV

Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Rainbow II krbová vložka Jonava IV
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v é s t a v e b n i c e j s o u u r č e n y p r o v š e c h n y , k t e ř í s i r á d i d o p ř e j í p o h o d u u r o d i n n é h o k r b u . O b e s t a v b a k r b o v é s t a v e b n i c e j e z o d l e h č e n é h o b e t o n u a t v o ř í j

 
81 990 Kč

Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Ruivona II, krbová vložka Jonava IV

Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Ruivona II,  krbová vložka Jonava IV
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v é s t a v e b n i c e j s o u u r č e n y p r o v š e c h n y , k t e ř í s i r á d i d o p ř e j í p o h o d u u r o d i n n é h o k r b u . O b e s t a v b a k r b o v é s t a v e b n i c e j e z o d l e h č e n é h o b e t o n u a t v o ř í j

 
83 990 Kč


Krbová stavebnice HAAS SOHN Ascim II krbová vložka Malvik IV

Krbová stavebnice HAAS SOHN Ascim II krbová vložka Malvik IV
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v é s t a v e b n i c e j s o u u r č e n y p r o v š e c h n y , k t e ř í s i r á d i d o p ř e j í p o h o d u u r o d i n n é h o k r b u . O b e s t a v b a k r b o v é s t a v e b n i c e j e z o d l e h č e n é h o b e t o n u a t v o ř í j

 
64 990 Kč

Krbová stavebnice HAAS SOHN Adonis II krbová vložka Jonava IV

Krbová stavebnice HAAS SOHN Adonis II krbová vložka Jonava IV
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v é s t a v e b n i c e j s o u u r č e n y p r o v š e c h n y , k t e ř í s i r á d i d o p ř e j í p o h o d u u r o d i n n é h o k r b u . O b e s t a v b a k r b o v é s t a v e b n i c e j e z o d l e h č e n é h o b e t o n u a t v o ř í j

 
79 990 KčProdej Krbové obestavby

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Krbové obestavby, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.