krbové vložky 


6.října svátek má Hanuš, Hanuše
 
 
 

Krbové vložky

Hledat v kategorii krbové vložky podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 >

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s pravým prosklením 837-008

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s pravým prosklením 837-008
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

 
51 590 Kč

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s levým prosklením 837-007

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s levým prosklením 837-007
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

 
51 590 Kč

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

 
39 990 Kč
Reklama
Boty Steel UK 3 dírkové

Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

 
33 385 Kč

Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014

Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014

 
33 385 Kč

Krbová vložka INVICTA 700 AIR CONTROL ECO, 6471-44

Krbová vložka INVICTA 700 AIR CONTROL ECO, 6471-44
 
INVICTA 
Sklad  Pamatováček
L i t i n o v á k r b o v á v l o ž k a I N V I C T A 7 0 0 A I R C O N T R O L E C O r e f . 6 4 7 1 - 4 4 j e e k o l o g i c k ý v ý r o b e k - s p l ň u j e p o ž a d a v k y n a E k o d e s i g n . - j m e n o v i t ý v ý k o n : 9 k W - ú č i n

 
34 160 Kč

Krbová vložka INVICTA 700 AIR CONTROL GA ECO, 6470-43

Krbová vložka INVICTA 700 AIR CONTROL GA ECO, 6470-43
 
INVICTA 
Sklad  Pamatováček
L i t i n o v á k r b o v á v l o ž k a I N V I C T A 7 0 0 A I R C O N T R O L G A E C O r e f . 6 4 7 0 - 4 3 j e e k o l o g i c k ý v ý r o b e k - s p l ň u j e p o ž a d a v k y n a E k o d e s i g n . - j m e n o v i t ý v ý k o n : 9 k W - ú č

 
36 444 Kč


Buková polínka Premium 33cm

Buková polínka Premium 33cm
 
Banador 
Sklad  Pamatováček
1 0 k g b a l e n í b u k o v ý c h p o l í n e k v y s u š e n ý c h k 7 % v l h k o s t i . P o l í n k a j s o u o b r o u š e n a , t e d y b e z z b y t k ů k ů r y a b e z č e r v o t o č e a h o d í s e p r o i n t e r i é r o v o u d e k o r a c

 
633 Kč

KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, pravé prosklení

KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, pravé prosklení
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
r e g u l a č n í k l a p a z a b u d o v a n á v h r d l e v l o ž k y p o p e l n í k T e p l o v z d u š n á k r b o v á v l o ž k a K R A T K I M a j a 8 k W D e c o M O D E R N Í D E S I G N P ř e d n í č á s t v l o ž k y j e v y r o b e

 
36 576 Kč

KRATKI krbová vložka Maja 8 Deco

KRATKI krbová vložka Maja 8 Deco
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
r e g u l a č n í k l a p a z a b u d o v a n á v h r d l e v l o ž k y p o p e l n í k T e p l o v z d u š n á k r b o v á v l o ž k a K R A T K I M a j a 8 k W D e c o M O D E R N Í D E S I G N P ř e d n í č á s t v l o ž k y j e v y r o b e

 
36 576 Kč

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 70

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 70
 
BeF 
Sklad  Pamatováček
D í k y o h n i š t i v y l o ž e n é m u a k u m u l a č n í v ý s t e l k o u , C a r c o n e m , k t e r ý b y l v y v i n u t s p e c i á l n ě p r o n a š i f i r m u , j e d o s a ž e n o v y s o k é č i s t o t y a ú č i n n o s t i s p a l o v á n

 
73 824 Kč

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70
 
BeF 
Sklad  Pamatováček
D í k y o h n i š t i v y l o ž e n é m u a k u m u l a č n í v ý s t e l k o u , C a r c o n e m , k t e r ý b y l v y v i n u t s p e c i á l n ě p r o n a š i f i r m u , j e d o s a ž e n o v y s o k é č i s t o t y a ú č i n n o s t i s p a l o v á n

 
63 956 Kč

UNIFLAM Stojan pod krbové vložky Ref. S-800

UNIFLAM Stojan pod krbové vložky Ref. S-800
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
S t o j a n p o d k r b o v é v l o ž k y U N I F L A M , L A U D E L , I N V I C T A . V ý š k a z á k l a d n y j e n a s t a v i t e l n á o d 3 2 d o 5 0 c m . N a s t a v i t e l n é n o ž k y e l i m i n u j í n e r o v n o s t i v z e m i . Z á k l

 
2 760 Kč

Krbová vložka FLAMINGO X15, automatická regulace

Krbová vložka FLAMINGO X15, automatická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Teplovzdušná krbová vložka Flamingo X15 s automatickou regulací

 
69 590 Kč

Krbová vložka FLAMINGO X15, manuální regulace

Krbová vložka FLAMINGO X15, manuální regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Teplovzdušná krbová vložka Flamingo X15 s manuální regulací

 
61 890 Kč

Krbová vložka FLAMINGO M9, manuální regulace

Krbová vložka FLAMINGO M9, manuální regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Teplovzdušná krbová vložka Flamingo M9 s manuální regulací

 
52 190 Kč

Krbová vložka FLAMINGO M9, automatická regulace

Krbová vložka FLAMINGO M9, automatická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Teplovzdušná krbová vložka Flamingo M9 s automatickou regulací

 
59 990 Kč

Krbová vložka FLAMINGO S5, automatická regulace

Krbová vložka FLAMINGO S5, automatická regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Teplovzdušná krbová vložka Flamingo S5 s automatickou regulací

 
50 990 Kč

Krbová vložka FLAMINGO S5, manuální regulace

Krbová vložka FLAMINGO S5, manuální regulace
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Teplovzdušná krbová vložka Flamingo S5 s manuální regulací

 
42 090 Kč


KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70 CP

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70 CP
 
BeF 
Sklad  Pamatováček
D í k y o h n i š t i v y l o ž e n é m u a k u m u l a č n í v ý s t e l k o u , C a r c o n e m , k t e r ý b y l v y v i n u t s p e c i á l n ě p r o f i r m u B E F , j e d o s a ž e n o v y s o k é č i s t o t y a ú č i n n o s t i s p a l o v á n í

 
73 824 Kč

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70 CL

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70 CL
 
BeF 
Sklad  Pamatováček
D í k y o h n i š t i v y l o ž e n é m u a k u m u l a č n í v ý s t e l k o u , C a r c o n e m , k t e r ý b y l v y v i n u t s p e c i á l n ě p r o f i r m u B E F , j e d o s a ž e n o v y s o k é č i s t o t y a ú č i n n o s t i s p a l o v á n í

 
73 824 Kč

Krbová vložka INVICTA 700 COMPACT Eco s klapkou, 9274-75-DP

Krbová vložka INVICTA 700 COMPACT Eco s klapkou, 9274-75-DP
 
INVICTA 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka INVICTA 700 COMPACT Eco s klapkou a externím přívodem vzduchu, 9274-75-DP

 
22 422 Kč

Krbová vložka Uniflam 600 PLUS ECO s klapkou a externím přívodem vzduchu 907-597-DP

Krbová vložka Uniflam 600 PLUS ECO s klapkou a externím přívodem vzduchu 907-597-DP
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á v l o ž k a 6 0 0 P L U S E C O s k l a p k o u 9 0 7 - 5 9 7   j e v y r o b e n a z   v e l i c e k v a l i t n í f r a n c o u z s k é l i t i n y , k t e r á p e r f e k t n ě s h r o m a ž ď u j e a   d á l e u v o l ň u j e t e p l o . V

 
17 380 Kč

Krbová vložka UNIFLAM 700 PLUS ECO s klapkou a externím přívodem vzduchu 907-697-DP

Krbová vložka UNIFLAM 700 PLUS ECO s klapkou a externím přívodem vzduchu 907-697-DP
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á v l o ž k a 7 0 0 P L U S E C O s k l a p k o u 9 0 7 - 6 9 7   j e v y r o b e n a z   v e l i c e k v a l i t n í f r a n c o u z s k é l i t i n y , k t e r á p e r f e k t n ě s h r o m a ž ď u j e a   d á l e u v o l ň u j e t e p l o . V

 
24 950 Kč

Krbová vložka HAAS+ SOHN VESUVIO II 2S, černá / potisk skla

Krbová vložka HAAS+ SOHN VESUVIO II 2S, černá / potisk skla
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á v l ž k a H A A S + S O H N V E S U V I O I I č e r n á / p o t i s k s k l a o v ý k o n u 3 . 8 - 7 . 6 k W a ú č i n n o s t í 7 5 % . N a p o j e n í d o k o m í n u j e h o r n í p r ů m ě r u 1 6 0 m m . K r b o v á v l o ž k a H A A S S

 
41 990 Kč

Krbová vložka HAAS+ SOHN VESUVIO II 1S černá / litinová dvířka

Krbová vložka HAAS+ SOHN VESUVIO II 1S černá / litinová dvířka
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á v l ž k a H A A S + S O H N V E S U V I O I I č e r n á / l i t i n o v á d v í ř k a o v ý k o n u 4 . 0 - 7 . 9 k W a ú č i n n o s t í 7 8 % . N a p o j e n í d o k o m í n u j e h o r n í p r ů m ě r u 1 6 0 m m . K r b o v á v l o ž k a H

 
39 990 Kč

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80 CP

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80 CP
 
BeF 
Sklad  Pamatováček
PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU

 
126 191 Kč

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80 CL

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80 CL
 
BeF 
Sklad  Pamatováček
PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU

 
126 191 Kč

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80
 
BeF 
Sklad  Pamatováček
PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU

 
94 643 Kč

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 60 CP

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 60 CP
 
BeF 
Sklad  Pamatováček
PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU

 
97 180 Kč

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 60 CL

KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 60 CL
 
BeF 
Sklad  Pamatováček
PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU

 
97 180 Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 >Prodej Krbové vložky

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Krbové vložky, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.