krby svépomocí 


6.října svátek má Hanuš, Hanuše
 
 
 

Krby svépomocí

Hledat v kategorii krby svépomocí podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Vodní sklo 1l

Vodní sklo 1l
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
V o d n í s k l o p o u ž í v á m e p ř e d e v š í m j a k o p ř í m ě s d o m a l t o v ý c h s m ě s í , j a k o o c h r a n u p r o t i z m r z n u t í ( ú č i n n o s t d o - 3 ° C ) , d á l e v e s m ě s i s e š a m o t o v o u m a l t o u n a o p r

 
69 Kč

Samořezný vrut

Samořezný vrut
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
S a m o ř e z n é v r u t y s e z á p u s t n o u h l a v o u a v e l k ý m s t o u p á n í m u r č e n é p r o m o n t á ž s t a v e b n ě i z o l a č n í c h d e s e k .

 
1 Kč

Skamolex Glue plastické lepidlo v kartuši 310ml

Skamolex Glue plastické lepidlo v kartuši 310ml
 
Skamol 
Sklad  Pamatováček
Plastické lepidlo v kartuši

 
188 Kč
Reklama
Boty Steadys Růže

Akumulační deska RELAX 3G, 1000 × 250 × 50 mm

Akumulační deska RELAX 3G,   1000 × 250 × 50 mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů

 
710 Kč

Akumulační deska RELAX 3G, 700 × 220 × 40 mm

Akumulační deska RELAX 3G,  700 × 220 × 40 mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů

 
346 Kč

Akumulační deska RELAX 3G, 1000 × 400 × 30 mm

Akumulační deska RELAX 3G,  1000 × 400 × 30 mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů

 
871 Kč

Akumulační deska RELAX 3G, 600 × 400 × 30 mm

Akumulační deska RELAX 3G,  600 × 400 × 30 mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů

 
395 Kč


SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 600 × 400 × 30 mm

SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 600 × 400 × 30 mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
sálavá liaporová deska s magnezitem

 
294 Kč

SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 1 000 × 400 × 30 mm

SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 1 000 × 400 × 30 mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
sálavá liaporová deska s magnezitem

 
488 Kč

SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 1000 × 250 × 30 mm

SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 1000 × 250 × 30 mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
sálavá liaporová deska s magnezitem

 
301 Kč

SILATERM Kamnářská speciální omítka DOUBLETHERM 20 kg

SILATERM Kamnářská speciální omítka  DOUBLETHERM 20 kg
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
Tuto vysoce tepelně odolnou omítku můžete použít jako plnohodnotnou nosnou vrstvu pro perlinku. Je vysoce odolný proti poškrábání (oděruvzdorný). Lze i libovolně povrchově upravit.

 
852 Kč

SILATERM Kamnářská speciální omítka DOUBLETHERM 5 kg

SILATERM Kamnářská speciální omítka DOUBLETHERM 5 kg
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
Tuto vysoce tepelně odolnou omítku můžete použít jako plnohodnotnou nosnou vrstvu pro perlinku. Je vysoce odolný proti poškrábání (oděruvzdorný). Lze i libovolně povrchově upravit.

 
253 Kč

SILATERM kamnářské bílé lepidlo WHITE 600 5 kg

SILATERM kamnářské bílé lepidlo WHITE 600 5 kg
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
Kamnářské bílé lepidlo na pláště akumulačních staveb s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Stejně je také vhodný jako nosná vrstva pro perlinku. Zrnitost 0, 6 mm.

 
294 Kč

Kamnářská perlinka SILCATEX (role 50 bm)

Kamnářská perlinka SILCATEX (role 50 bm)
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
Její speciální povrchová úprava zajistí přetrvání perlinky v kamnářské omítce, narozdíl od klasické stavební perlinky.

 
4 903 Kč

Stahovací spona 30m

Stahovací spona 30m
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
B a r v a p o z i n k D é l k a 3 0 m Š í ř k a 9 m m T l o u š ť k a 0 , 6 m m

 
839 Kč

Šroubovací svorky 50ks

Šroubovací svorky 50ks
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P a r a m e t r y Š r o u b o v a c í s v o r k y 5 0 k s B a r v a p o z i n k B a l e n í 5 0 k s

 
529 Kč

Plochý rozvod vzduchu – kanál 150 x 50 mm/ 500

Plochý rozvod vzduchu – kanál 150 x 50 mm/ 500
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
S y s t é m č t y ř h r a n n ý c h r o z v o d ů v r o z m ě r u 1 5 0 x 5 0 m m z p o z i n k o v a n é h o p l e c h u . P o u ž í v á s e k r o z v á d ě n í t e p l é h o v z d u c h u d o v í c e m í s t n o s t í n e b o k č e r p á n í s t u d e n

 
261 Kč

Plochý rozvod vzduchu – kanál 150x 50 mm/ 1000

Plochý rozvod vzduchu – kanál 150x 50 mm/ 1000
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
S y s t é m č t y ř h r a n n ý c h r o z v o d ů v r o z m ě r u 1 5 0 x 5 0 m m z p o z i n k o v a n é h o p l e c h u . P o u ž í v á s e k r o z v á d ě n í t e p l é h o v z d u c h u d o v í c e m í s t n o s t í n e b o k č e r p á n í s t u d e n

 
453 Kč

Skamol Enclosure Glue 1 kg

Skamol Enclosure Glue 1 kg
 
Skamol 
Sklad  Pamatováček
Žáruvzdorné lepidlo Skamol Enclosure Glue 1 kg

 
260 Kč


Fresh Intellivent Celsius

Fresh Intellivent Celsius
 
Multi-VAC 
Sklad  Pamatováček
Ventilátor do stěny pro distribuci teplého vzduchu od krbu do další místnosti.
-7%Akce, sleva 3 900 Kč

Opravný set topeniště THERMAX SF

Opravný set topeniště THERMAX SF
 
Techno Physik 
Sklad  Pamatováček
O P R A V N Ý S E T D e s k y T H E R M A X S F j s o u k d i s p o z i c i v o p r a v n é m s e t u , k t e r ý o b s a h u j e v ž d y d v ě d e s k y o r o z m ě r u 5 0 0 x 3 0 0 m m m o ž n o s t í v o l b y t l o u š ť k y d e s e k 2 0 / 2 5 / 3

 
604 Kč

Šamotové lepidlo MORTALEX 20kg

Šamotové lepidlo MORTALEX 20kg
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Lepidlo Chamotte Mortalex 135 je jemnozrnná ohnivzdorná malta připravená pro přímé použití.

 
839 Kč

Šamotová malta 10 kg

Šamotová malta 10 kg
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Používá se jako pojivo k šamotovým cihlám při stavbě krbů, kamen a pecí.

 
139 Kč

Silaterm SILAPEN- penetrace, láhev 1l

Silaterm SILAPEN- penetrace,  láhev 1l
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
C h a r a k t e r i s t i k a S I L A P E N j e p ř í p r a v e k u r č e n ý k p e n e t r o v á n í v n i t ř n í c h a v n ě j š í c h p o v r c h ů k a l c i u m s i l i k á t o v ý c h d e s e k s t e p e l n o u o d o l n o s t í 6 0 0 ° C . N a n

 
207 Kč

Izolované hliníkové potrubí 160mm

Izolované hliníkové potrubí  160mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu

 
1 229 Kč

Izolované hliníkové potrubí 150 mm

Izolované hliníkové potrubí 150 mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu

 
1 476 Kč

Izolované hliníkové potrubí 100mm

Izolované hliníkové potrubí 100mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu
-28%Akce, sleva 879 Kč

Izolované hliníkové potrubí 125mm

Izolované hliníkové potrubí 125mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu

 
1 381 Kč

Izolované potrubí Sonovac

Izolované potrubí Sonovac
 
Multi-VAC 
Sklad  Pamatováček
Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací.

 
1 873 Kč

THERMAX ECO 1000x610x50 mm

THERMAX ECO 1000x610x50 mm
 
Techno Physik 
Sklad  Pamatováček
Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel.

 
1 271 Kč

THERMAX ECO 1000x610x40 mm

THERMAX ECO 1000x610x40 mm
 
Techno Physik 
Sklad  Pamatováček
Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel.

 
1 029 Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >Prodej Krby svépomocí

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Krby svépomocí, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.