izolační materiály 


28.listopadu svátek má René, Tristan
 
 
 

Izolační materiály

Hledat v kategorii izolační materiály podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE

Opravný set topeniště THERMAX SF

Opravný set topeniště THERMAX SF
 
Techno Physik 
Sklad  Pamatováček
O P R A V N Ý S E T D e s k y T H E R M A X S F j s o u k d i s p o z i c i v o p r a v n é m s e t u , k t e r ý o b s a h u j e v ž d y d v ě d e s k y o r o z m ě r u 5 0 0 x 3 0 0 m m m o ž n o s t í v o l b y t l o u š ť k y d e s e k 2 0 / 2 5 / 3

 
604 Kč

THERMAX ECO 1000x610x50 mm

THERMAX ECO 1000x610x50 mm
 
Techno Physik 
Sklad  Pamatováček
Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel.

 
1.195 Kč

THERMAX ECO 1000x610x40 mm

THERMAX ECO 1000x610x40 mm
 
Techno Physik 
Sklad  Pamatováček
Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel.

 
957 Kč
Reklama
Boty Steel UK 3 dírkové

THERMAX ECO 1000x610x30 mm

THERMAX ECO 1000x610x30 mm
 
Techno Physik 
Sklad  Pamatováček
Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel.

 
725 Kč

Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x50 mm

Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x50 mm
 
Skamol 
Sklad  Pamatováček
N e j p o u ž í v a n ě j š í s t a v e b n ě i z o l a č n í d e s k a p r o s t a v b u a i z o l a c i k r b ů , k a m e n , s p o r á k ů a j i n ý c h t o p i d e l . Š i r o k é s p e k t r u m p o u ž i t í : s t a v b a a i z o l a c e c e l
-26%Akce, sleva 902 Kč

Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x40 mm

Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x40 mm
 
Skamol 
Sklad  Pamatováček
N e j p o u ž í v a n ě j š í s t a v e b n ě i z o l a č n í d e s k a p r o s t a v b u a i z o l a c i k r b ů , k a m e n , s p o r á k ů a j i n ý c h t o p i d e l . Š i r o k é s p e k t r u m p o u ž i t í : s t a v b a a i z o l a c e c e l
-24%Akce, sleva 740 Kč

Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x30 mm

Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x30 mm
 
Skamol 
Sklad  Pamatováček
N e j p o u ž í v a n ě j š í s t a v e b n ě i z o l a č n í d e s k a p r o s t a v b u a i z o l a c i k r b ů , k a m e n , s p o r á k ů a j i n ý c h t o p i d e l . Š i r o k é s p e k t r u m p o u ž i t í : s t a v b a a i z o l a c e c e l
-22%Akce, sleva 570 Kč


Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x25 mm

Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x25 mm
 
Skamol 
Sklad  Pamatováček
N e j p o u ž í v a n ě j š í s t a v e b n ě i z o l a č n í d e s k a p r o s t a v b u a i z o l a c i k r b ů , k a m e n , s p o r á k ů a j i n ý c h t o p i d e l . Š i r o k é s p e k t r u m p o u ž i t í : s t a v b a a i z o l a c e c e l
-25%Akce, sleva 480 Kč

Samolepící izolační papír 30 x 4 mm návin 10m-cena za 1bm

Samolepící izolační papír 30 x 4 mm návin 10m-cena za 1bm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
K e r a m i c k é i z o l a č n í p a p í r y d o 1 2 5 0 ° C j s o u v y r á b ě n y z e ž á r u v z d o r n ý c h k e r a m i c k ý c h v l á k e n , s m í c h a n ý c h s e s p e c i á l n ě v y b r a n ý m i o r g a n i c k ý m i p o j i v y p r o d o

 
148 Kč

Izolační papír 1220x3mm do 1250°C

Izolační papír 1220x3mm do 1250°C
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
K e r a m i c k é i z o l a č n í p a p í r y d o 1 2 5 0 ° C j s o u v y r á b ě n y z e ž á r u v z d o r n ý c h k e r a m i c k ý c h v l á k e n , s m í c h a n ý c h s e s p e c i á l n ě v y b r a n ý m i o r g a n i c k ý m i p o j i v y p r o d o

 
791 Kč

SUPERWOOL Plus s AL folií 1000x610x13mm

SUPERWOOL Plus s AL folií 1000x610x13mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
Z á k l a d e m f o l i o v a n ý c h r o h o ž í I n s u l f r a x j s o u j e h l o v a n é r o h o ž e , k t e r é s e v y r á b í r o z v l á k n ě n í m o x i d ů a l k a l i c k ý c h z e m i n a k ř e m í k u , a d á l e s e z p r a c o v á v a j í

 
456 Kč

Žáruvzdorné desky do topeniště THERMAX SF 30 mm

Žáruvzdorné desky do topeniště THERMAX SF 30 mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
Ž á r u v z d o r n é v e r m i k u l i t o v é d e s k y r a k o u s k é h o v ý r o b c e   T E C H N O P H Y S I K E n g i n e e r i n   o r o z m ě r u 1 0 0 0 x 6 2 0 x 2 5 / 3 0 m m u r č e n é d o p ř í m é h o k o n t a k t u s o h n ě m a s p a l

 
1.139 Kč

Žáruvzdorné desky do topeniště THERMAX SF 25 mm

Žáruvzdorné desky do topeniště THERMAX SF 25 mm
 
Techno Physik 
Sklad  Pamatováček
Ž á r u v z d o r n é v e r m i k u l i t o v é d e s k y r a k o u s k é h o v ý r o b c e T E C H N O P H Y S I K E n g i n e e r i n o r o z m ě r u 1 0 0 0 x 6 1 0 x 2 5 / 3 0 m m u r č e n é d o p ř í m é h o k o n t a k t u s o h n ě m a s p a l i n

 
1.050 Kč

SUPERWOOL Plus s AL folií 14640x610x13mm

SUPERWOOL Plus s AL folií 14640x610x13mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
I N S U L F R A X B I O 1 4 6 4 0 x 6 1 0 x 1 3 m m + A L f o l i e Z á k l a d e m f o l i o v a n ý c h r o h o ž í I n s u l f r a x j s o u j e h l o v a n é r o h o ž e , k t e r é s e v y r á b í r o z v l á k n ě n í m o x i d ů a l k a l i c k ý

 
6.678 Kč

Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x25mm

Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x25mm
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
I z o l a č n í r o h o ž d o 1 0 5 0 ° C V á m p o m ů ž e o d i z o l o v a t t ě ž k o d o s t u p n á m í s t a , k d e s e n e d á p o u ž í t d e s k a . f y z i o l o g i c k y n e z á v a d n ý e k o l o g i c k y n e z á v a d n ý 1 b m

 
505 Kč

Izolační rohož SUPERWOOL Plus 7320x610x25mm (7, 32m)

Izolační rohož SUPERWOOL Plus 7320x610x25mm (7, 32m)
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
I z o l a č n í r o h o ž d o 1 0 5 0 ° C V á m p o m ů ž e o d i z o l o v a t t ě ž k o d o s t u p n á m í s t a , k d e s e n e d á p o u ž í t d e s k a . f y z i o l o g i c k y n e z á v a d n ý e k o l o g i c k y n e z á v a d n ý C e n

 
3.740 Kč

Izolační rohož SUPERWOOL Plus 14640x610x13mm (14, 64m)

Izolační rohož SUPERWOOL Plus 14640x610x13mm (14, 64m)
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
I z o l a č n í r o h o ž d o 1 0 5 0 ° C V á m p o m ů ž e o d i z o l o v a t t ě ž k o d o s t u p n á m í s t a , k d e s e n e d á p o u ž í t d e s k a . f y z i o l o g i c k y n e z á v a d n ý e k o l o g i c k y n e z á v a d n ý C e n a

 
3.649 Kč

Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x13mm (bm)

Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x13mm (bm)
 
Silaterm 
Sklad  Pamatováček
I z o l a č n í r o h o ž V á m p o m ů ž e o d i z o l o v a t t ě ž k o d o s t u p n á m í s t a , k d e s e n e d á p o u ž í t d e s k a . O b j e d n á n í c e n a z a 1 b ě ž n ý m e t r ( = 1 k s ) b a l e n í 1 4 , 6 4 b m p r o o b j e d n á n

 
256 Kč

Izolační deska Promasil 950 KS Profi 50mm - balík 3 desky

Izolační deska Promasil 950 KS Profi 50mm - balík 3 desky
 
Promat 
Sklad  Pamatováček
S t o u t o i z o l a č n í d e s k o u m ů ž e t e v y t v o ř i t z c e l a n o v é z d o k o n a l e n é k o n s t r u k c e , m a t e r i á l u m o ž ň u j e z e s l a b e n í t l o u š ť k y i z o l a c e . I z o l a č n í d e s k y n e o b s a h u j

 
2.671 Kč


Izolační deska Promasil 950 KS Profi 40mm - balík 4 desky

Izolační deska Promasil 950 KS Profi 40mm - balík 4 desky
 
Promat 
Sklad  Pamatováček
S t o u t o i z o l a č n í d e s k o u m ů ž e t e v y t v o ř i t z c e l a n o v é z d o k o n a l e n é k o n s t r u k c e , m a t e r i á l u m o ž ň u j e z e s l a b e n í t l o u š ť k y i z o l a c e . I z o l a č n í d e s k y n e o b s a h u j

 
2.826 Kč

Izolační deska Promasil 950 KS Profi 30mm - balík 5 desek

Izolační deska Promasil 950 KS Profi 30mm - balík 5 desek
 
Promat 
Sklad  Pamatováček
S t o u t o i z o l a č n í d e s k o u m ů ž e t e v y t v o ř i t z c e l a n o v é z d o k o n a l e n é k o n s t r u k c e , m a t e r i á l u m o ž ň u j e z e s l a b e n í t l o u š ť k y i z o l a c e . I z o l a č n í d e s k y n e o b s a h u j

 
2.662 Kč

Izolační deska Promasil 950 KS Profi 25mm - balík 6 desek

Izolační deska Promasil 950 KS Profi 25mm - balík 6 desek
 
Promat 
Sklad  Pamatováček
S t o u t o i z o l a č n í d e s k o u m ů ž e t e v y t v o ř i t z c e l a n o v é z d o k o n a l e n é k o n s t r u k c e , m a t e r i á l u m o ž ň u j e z e s l a b e n í t l o u š ť k y i z o l a c e . I z o l a č n í d e s k y n e o b s a h u j

 
2.657 Kč

Páska ALU 50mm/ 50m

Páska ALU 50mm/ 50m
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Ž á r u v z d o r n á h l i n í k o v á p á s k a k l e p e n í i z o l a č n í v a t y a j i n ý c h s p o j ů s e z v ý š e n o u t e p l o t o u . T e p l o t n í o d o l n o s t 1 5 0 ° .

 
637 Kč

Izolační vata Paroc 25mm

Izolační vata Paroc 25mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P o u ž í v á s e k i z o l a c i k r b o v ý c h o b e z d í v e k a s o p o u c h ů . S p o j e s e d á l e d o l e p u j í l e p í c í p á s k o u s h l i n í k o v o u v r s t v o u . S t a v e b n í m a t e r i á l

 
4.049 Kč

Izolační vata FireRock Rockwool 30mm

Izolační vata FireRock Rockwool 30mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
P o u ž í v á s e k i z o l a c i k r b o v ý c h o b e z d í v e k a s o p o u c h ů . S p o j e s e d á l e d o l e p u j í l e p í c í p á s k o u s h l i n í k o v o u v r s t v o u . B a l e n í : 6 m 2 S t a v e b n í m a t e r i á l

 
5.029 Kč

Páska ALU, 50mm/ 10m

Páska ALU,  50mm/ 10m
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Ž á r u v z d o r n á h l i n í k o v á p á s k a k l e p e n í i z o l a č n í v a t y a j i n ý c h s p o j ů s e z v ý š e n o u t e p l o t o u .

 
209 Kč

Izolační deska SILCA 250 KM - 40 mm

Izolační deska SILCA 250 KM - 40 mm
 
Krby, kamna 
Sklad  Pamatováček
S i l c a s e v s o u č a s n é d o b ě s t á v á n a č e s k é m t r h u n e j p r o d á v a n ě j š í s t a v e b n ě i z o l a č n í m a t e r i á l p r o s t a v b u k r b ů a k a c h l o v ý c h k a m e n . K t o m u p ř i s p í v á h n e d n ě k o l
-12%Akce, sleva 795 Kč

Izolační deska SILCA 250 KM - 30 mm

Izolační deska SILCA 250 KM - 30 mm
 
Krby, kamna 
Sklad  Pamatováček
S i l c a s e v s o u č a s n é d o b ě s t á v á n a č e s k é m t r h u n e j p r o d á v a n ě j š í s t a v e b n ě i z o l a č n í m a t e r i á l p r o s t a v b u k r b ů a k a c h l o v ý c h k a m e n . K t o m u p ř i s p í v á h n e d n ě k o l
-20%Akce, sleva 549 KčProdej Izolační materiály

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Izolační materiály, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.