regulace krbu 


6.října svátek má Hanuš, Hanuše
 
 
 

Regulace krbu

Hledat v kategorii regulace krbu podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 OS GTD

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 OS GTD
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
R T - 0 8 O S M i k r o p r o c e s o r o v ý o p t i m a l i z á t o r s p a l o v a c í h o p r o c e s u p r o a k u m u l a č n í k r b y O p t i m a l i z á t o r p r o c e s u h o ř e n í v t r a d i č n í c h a a k u m u l a č n í c h k a m n e c

 
5 039 Kč

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 OS TD

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 OS TD
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
R T - 0 8 O S M i k r o p r o c e s o r o v ý o p t i m a l i z á t o r s p a l o v a c í h o p r o c e s u p r o p o u ž i t í k t e p l o v z d u š n ý m k r b ů m a k e k r b ů m s t e p e l n ý m z á s o b n í k e m a k r b ů m s v o d n í m p l á š t

 
4 545 Kč

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 OM TD

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 OM TD
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
- Ř Í D I C Í J E D N O T K A R T - 0 8 O M U R Č E N Á K O P T I M A L I Z A C I V Ý K O N U H O Ř E N Í V K R B O V Ý C H K A M N E C H j e z a ř í z e n í u r č e n é k o b s l u z e t r a d i č n í c h v z d u c h o v ý c h k r b o v ý c h k a m e n ,

 
4 545 Kč
Reklama
Boty Steadys Růže

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 GTD Bufor

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 GTD Bufor
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
m i k r o p r o c e s o r o v ý r e g u l á t o r t e p l o t y R T - 0 8 P K O M I N E K L U X j e r e g u l á t o r p r o ř í z e n í t o p n é h o o k r u h u , v e k t e r é m j s o u z d r o j e m t e p l a k r b o v á k a m n a s v o d n í m v ý m

 
4 062 Kč

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 GTD

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 GTD
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
m i k r o p r o c e s o r o v ý r e g u l á t o r t e p l o t y R T - 0 8 P K O M I N E K L U X j e r e g u l á t o r p r o ř í z e n í t o p n é h o o k r u h u , v e k t e r é m j s o u z d r o j e m t e p l a k r b o v á k a m n a s v o d n í m v ý m

 
4 062 Kč

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 P Lux Bílý

Regulátor automatiky TATAREK RT 08 P Lux Bílý
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
m i k r o p r o c e s o r o v ý r e g u l á t o r t e p l o t y R T - 0 8 P K O M I N E K L U X j e r e g u l á t o r p r o ř í z e n í t o p n é h o o k r u h u , v e k t e r é m j s o u z d r o j e m t e p l a k r b o v á k a m n a s v o d n í m v ý m

 
3 512 Kč

Klapka regulátoru automatiky RT 150 nerez TATAREK

Klapka regulátoru automatiky RT 150 nerez TATAREK
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
P r o v o z š k r t i c í k l a p k y j e ř í z e n p o r o v n á v á n í m t e p l o t y n a s t a v e n é u ž i v a t e l e m s e s k u t e č n o u t e p l o t o u v e v o d n í m v ý m ě n í k u k a m e n a v z á v i s l o s t i n a r o z d í l u t ě c

 
2 690 Kč


Klapka regulátoru automatiky RT 120 nerez TATAREK

Klapka regulátoru automatiky RT 120 nerez TATAREK
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
P r o v o z š k r t i c í k l a p k y j e ř í z e n p o r o v n á v á n í m t e p l o t y n a s t a v e n é u ž i v a t e l e m s e s k u t e č n o u t e p l o t o u v e v o d n í m v ý m ě n í k u k a m e n a v z á v i s l o s t i n a r o z d í l u t ě c

 
1 890 Kč

Klapka regulátoru automatiky RT 100 nerez TATAREK

Klapka regulátoru automatiky RT 100 nerez TATAREK
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
P r o v o z š k r t i c í k l a p k y j e ř í z e n p o r o v n á v á n í m t e p l o t y n a s t a v e n é u ž i v a t e l e m s e s k u t e č n o u t e p l o t o u v e v o d n í m v ý m ě n í k u k a m e n a v z á v i s l o s t i n a r o z d í l u t ě c

 
1 685 Kč

Čidlo dveří bezkontaktní TATAREK (CZUJ13)

Čidlo dveří bezkontaktní TATAREK (CZUJ13)
 
Tatarek 
Sklad  Pamatováček
Č i d l o d v e ř í b e z k o n t a k t n í T A T A R E K ( C Z U J 1 3 )

 
1 089 Kč

Regulátor hoření Reg300 displej nerez

Regulátor hoření Reg300 displej nerez
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u N e j v y š š í ř a d a a u t o m a t i c k é r e g u l a c e h o ř e n í z a m ě ř e n á n a a k u m u l a č n í s t a v b y n e b o s t a v b y s t e p l o v o d n í m v ý m ě n í k e m . Z a j i š ť u j e o p t i m á l n

 
34 225 Kč

Regulátor hoření Reg300 displej plexisklo černá

Regulátor hoření Reg300 displej plexisklo černá
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u N e j v y š š í ř a d a a u t o m a t i c k é r e g u l a c e h o ř e n í z a m ě ř e n á n a a k u m u l a č n í s t a v b y n e b o s t a v b y s t e p l o v o d n í m v ý m ě n í k e m . Z a j i š ť u j e o p t i m á l n

 
34 225 Kč

Regulátor hoření Reg300 displej plexisklo bílá

Regulátor hoření Reg300 displej plexisklo bílá
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u N e j v y š š í ř a d a a u t o m a t i c k é r e g u l a c e h o ř e n í z a m ě ř e n á n a a k u m u l a č n í s t a v b y n e b o s t a v b y s t e p l o v o d n í m v ý m ě n í k e m . Z a j i š ť u j e o p t i m á l n

 
34 225 Kč

Regulátor hoření Reg300 displej sklo černá

Regulátor hoření Reg300 displej sklo černá
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u N e j v y š š í ř a d a a u t o m a t i c k é r e g u l a c e h o ř e n í z a m ě ř e n á n a a k u m u l a č n í s t a v b y n e b o s t a v b y s t e p l o v o d n í m v ý m ě n í k e m . Z a j i š ť u j e o p t i m á l n

 
35 566 Kč

Regulátor hoření Reg300 displej sklo bílá

Regulátor hoření Reg300 displej sklo bílá
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u N e j v y š š í ř a d a a u t o m a t i c k é r e g u l a c e h o ř e n í z a m ě ř e n á n a a k u m u l a č n í s t a v b y n e b o s t a v b y s t e p l o v o d n í m v ý m ě n í k e m . Z a j i š ť u j e o p t i m á l n

 
35 566 Kč

Regulátor hoření Reg250 barva černá

Regulátor hoření Reg250 barva černá
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u N e j n o v ě j š í ř a d a a u t o m a t i c k é r e g u l a c e h o ř e n í v y v í j e n a n a z á k l a d ě p o ž a d a v k ů z e s t r a n y k a m n á ř ů , z a l o ž e n á n a j e d n o d u c h é m a i n t u i t i v n

 
30 473 Kč

Regulátor hoření Reg250 barva bílá

Regulátor hoření Reg250 barva bílá
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u N e j n o v ě j š í ř a d a a u t o m a t i c k é r e g u l a c e h o ř e n í v y v í j e n a n a z á k l a d ě p o ž a d a v k ů z e s t r a n y k a m n á ř ů , z a l o ž e n á n a j e d n o d u c h é m a i n t u i t i v n

 
30 473 Kč

Regulátor hoření Reg200 displej nerez

Regulátor hoření Reg200 displej nerez
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u R e g 2 0 0 j e s t ř e d n í ř a d a a u t o m a t i c k é r e g u l a c e h o ř e n í , k t e r á j e d í k y s v é j e d n o d u c h é i n s t a l a c i a u ž i v a t e l s k y p ř í v ě t i v é m u o v l á d á n í v e l

 
23 940 Kč

Regulátor hoření Reg110

Regulátor hoření Reg110
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u R e g 1 1 0 j e m o d e r n i z o v a n á v e r z e o s v ě d č e n é h o t y p u r e g u l a c e R e g 1 0 0 . V ý r o b e k o d p o v í d á d n e š n í m u t r e n d u i n t e r i é r o v é h o d e s i g n u – č i s t é m

 
21 665 Kč


Regulátor hoření Reg100

Regulátor hoření Reg100
 
Timpex 
Sklad  Pamatováček
P o p i s r e g u l á t o r u R e g 1 0 0 j e o s v ě d č e n ý t y p a u t o m a t i c k é r e g u l a c e h o ř e n í , k t e r ý j e d í k y s v é j e d n o d u c h é i n s t a l a c i v e l i c e o b l í b e n ý a v s o u č a s n é d o b ě i n e j p

 
18 858 Kč

Automatická regulace přívodu vzduchu MSK Glass

Automatická regulace přívodu vzduchu MSK Glass
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
T o t o o v l á d a c í z a ř í z e n í ř í d í p ř í v o d s t u d e n é h o v z d u c h u z v n ě j š í h o p r o s t ř e d í p r o u d í c í h o p ř í m o d o s p a l o v a c í k o m o r y t a k , a b y b y l o s p a l o v á n í c o n e j v í c e ú č i

 
5 727 Kč

Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 150 mm

Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 150 mm
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
O v l á d a n á k l a p k a s e s i l i k o n o v ý m t ě s n ě n í m 1 5 0 m m

 
1 290 Kč

Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 125 mm

Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 125 mm
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
O v l á d a n á k l a p k a s e s i l i k o n o v ý m t ě s n ě n í m 1 2 5 m m

 
1 205 Kč

Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 100 mm

Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 100 mm
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
O v l á d a n á k l a p k a s e s i l i k o n o v ý m t ě s n ě n í m 1 0 0 m m

 
1 101 Kč

Automatická regulace přívodu vzduchu MSK

Automatická regulace přívodu vzduchu MSK
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
V h o d n é p r o t e p l o v o d n í i t e p l o v z d u š n é k r b o v é v l o ž k y ! R e g u l a c e V á m u š e t ř í s p o t ř e b u d ř e v a ! ! ! T o t o o v l á d a c í z a ř í z e n í ř í d í p ř í v o d s t u d e n é h o v z d u c h u z v

 
4 395 Kč

Ovládaná klapka do rozvodů 125mm, pozink

Ovládaná klapka do rozvodů 125mm,  pozink
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
R u č n í r e g u l a c e p ř í v o d u v z d u c h u p r . 1 2 5 m m R u č n í r e g u l a c e p ř í v o d u v z d u c h u p r . 1 2 5 m m

 
1 049 Kč

Ovládaná klapka do rozvodů 100mm, pozink

Ovládaná klapka do rozvodů 100mm,  pozink
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
R u č n í r e g u l a c e p ř í v o d u v z d u c h u p r . 1 0 0 m m R u č n í r e g u l a c e p ř í v o d u v z d u c h u p r . 1 0 0 m m

 
1 019 KčProdej Regulace krbu

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Regulace krbu, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.