sporáky bez výměníku 


6.října svátek má Hanuš, Hanuše
 
 
 

Sporáky bez výměníku


Hledat v kategorii sporáky bez výměníku podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE
1 2 >

Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe

Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe , sporák na dřevo, výkon 3, 5 až 10, 5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení, doprava zdarma

 
25 258 Kč

Krbová kamna Dal Zotto Regina 631 4. 0 Steel

Krbová kamna Dal Zotto Regina 631 4. 0 Steel
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
Kvalitní litinový sporák na topení dřevem a dřevěnými briketami s proskleným ohništěm (8, 4 kW)

 
65 350 Kč

Sporák Nordica Rosetta Sinistra Steel

Sporák Nordica Rosetta Sinistra Steel
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
! ! ! N O V I N K A 2 0 2 1 ! ! ! S m a l t o v a n ý o c e l o v ý o b k l a d s p o r á k u V í c e b a r e v n ý c h v a r i a n t L i t i n o v á v a r n á p l o t n a C h r o m o v a n ý r á m k o l e m p l o t n y P o z i n k o v a n á a

 
54 180 Kč
Reklama
Boty Steadys Růže

Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190

Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190
 
KVS MORAVIA 
Sklad  Pamatováček
Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190, dřevěná držadla, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna. Možnost napojení na komín zezadu, menší rozměr, otočný rošt v topeništi, dřevěná držadla - nepálí

 
29 140 Kč

Sporák na tuhá paliva GUČA GULIVER Smart

Sporák na tuhá paliva GUČA GULIVER Smart
 
GUČA 
Sklad  Pamatováček
R o b u s t n í k v a l i t n ě z p r a c o v a n á L i t i n o v ý s p o r á k G U L I V E R s v ý k o n e m 1 0 , 5 k W v y t o p í a ž 2 2 0 m 3 . S p o r á k m á o t o č n ý l i t i n o v ý r o š t , i z o l o v a n o u k l i k u d v í ř e k , v e k t

 
52 584 Kč

SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA NARODNA E

SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA NARODNA E
 
ZVEZDA 
Sklad  Pamatováček
P r o s k l e n á d v í ř k a . D v í ř k a 2 0 , 5 x 1 7 c m O t v o r 1 4 , 5 x 1 7 c m H o r n í d e s k a : 6 m m o c e l . B a r v a : h n ě d á , l e s k l á . P R A V Á V A R I A N T A :   U m í s t ě n í t r o u b y : v p r a v o . V

 
9 999 Kč

SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA CLASSIC GFS

SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA CLASSIC GFS
 
ZVEZDA 
Sklad  Pamatováček
O b l o ž e n í t o p e n i š t ě : š a m o t o v é c i h l y .

 
13 799 Kč


Sporák THORMA OKONOM 75 FIKO De Luxe

Sporák THORMA OKONOM 75 FIKO De Luxe
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 75 FIKO De Luxe bílý, sporák na dřevo v bílém smaltu, výkon 3, 5 až 10, 5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení.

 
21 726 Kč

Sporák KVS Moravia 9170 Oliver

Sporák KVS Moravia 9170 Oliver
 
KVS MORAVIA 
Sklad  Pamatováček
Sporák na pevná paliva TYP 9170 Oliver antracitový, dřevěné doplňky, rám plotny s varnou deskou ocelovou.

 
34 640 Kč

Nordica Rosa Reverse Sinistra

Nordica Rosa Reverse Sinistra
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
I t a l s k ý v ý r o b c e L a N o r d i c a - E x t r a f l a m e p ř i c h á z í s n o v i n k o u v o b l a s t i t e p l o v z d u š n ý c h s p o r á k ů s k a c h l o v ý m n e b o m a s t k o v ý m o b l o ž e n í m . T e n t o s p o r á k b y l d

 
73 620 Kč

Sporák Nordica ROSA Maiolica

Sporák Nordica ROSA Maiolica
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
  • m a s i v n í k e r a m i c k ý o b k l a d • o b j e m n á s m a l t o v a n á t r o u b a o o b j e m u 4 1   l i t r ů • b r o u š e n á l i t i n o v á v a r n á p l o t n a • i n t e g r o v a n á p r o s t o r n á z á s u v k a n a p a l

 
70 260 Kč

La Nordica Rosa XXL Černá

La Nordica Rosa XXL Černá
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
• o b j e m n á s m a l t o v a n á t r o u b a o o b j e m u 7 8 l i t r ů • l i t i n o v é v a r n é p l o t ý n k y • i n t e g r o v a n á p r o s t o r n á z á s u v k a n a p a l i v o • p o z i n k o v a n á o c e l o v á d v o u p l á š ť

 
74 090 Kč

Sporák Nordica Rosa L Černá

Sporák Nordica Rosa L Černá
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
• o b j e m n á s m a l t o v a n á t r o u b a o o b j e m u 5 5 l i t r ů • l i t i n o v é v a r n é p l o t ý n k y • i n t e g r o v a n á p r o s t o r n á z á s u v k a n a p a l i v o • p o z i n k o v a n á o c e l o v á d v o u p l á š ť o

 
71 170 Kč

Sporák Nordica Rosa Reverse

Sporák Nordica Rosa Reverse
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
• s m a l t o v a n á t r o u b a o o b j e m u 2 8 l i t r ů • l i t i n o v á v a r n á p l o t ý n k a • o b k l a d z   k e r a m i k y – v í c e b a r e v • i n t e g r o v a n á p r o s t o r n á z á s u v k a n a p a l i v o • o b j e m n é

 
73 620 Kč

Sporák Nordica Rosetta Maiolica BII

Sporák Nordica Rosetta Maiolica BII
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
K v a l i t n í l i t i n o v ý s p o r á k n a t o p e n í d ř e v e m a d ř e v ě n ý m i b r i k e t a m i s   p r o s k l e n ý m o h n i š t ě m a m a s i v n í m k a c h l o v ý m o b k l a d e m . V e l i c e p o p u l á r n í s p o r á k n e j e n

 
59 970 Kč

Sporák Nordica Rosetta Sinistra BII

Sporák Nordica Rosetta Sinistra BII
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
s m a l t o v a n á t r o u b a o o b j e m u 2 8 l i t r ů l i t i n o v á v a r n á p l o t ý n k a k e r a m i c k ý o b k l a d – v í c e b a r e v i n t e g r o v a n á p r o s t o r n á z á s u v k a n a p a l i v o p o z i n k o v a n á o

 
56 600 Kč

Sporák Nordica Rosetta BII

Sporák Nordica Rosetta BII
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
S p o r á k N o r d i c a R o s e t t a s m a l t o v a n á t r o u b a o o b j e m u 2 8 l i t r ů   l i t i n o v á v a r n á p l o t ý n k a   k e r a m i c k ý o b k l a d – v í c e b a r e v i n t e g r o v a n á p r o s t o r n á z á s u v

 
56 600 Kč

Sporák KVS Moravia Ofélie 9180

Sporák KVS Moravia Ofélie 9180
 
KVS MORAVIA 
Sklad  Pamatováček
Sporák na pevná paliva KVS Moravia Ofélie antracit s ovládacími prvky z lakovaného dřeva, obklad keramika, výkon 6-8 kW, třída energetické účinnosti A+

 
45 140 Kč

Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Regular 46 De Lux hnědý melír

Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Regular 46 De Lux hnědý melír
 
Alfa Plam 
Sklad  Pamatováček
P o p i s V o l n ě s t o j í c í s p o r á k o v ý k o n u 5 k W v h o d n ý d o k a ž d é c h a l u p y i m e n š í c h d o m á c n o s t í . S p o r á k s t r o u b o u u r č e n ý n a o h ř í v á n í a p e č e n í v y r o b e n ý v k o m b i n a

 
16 990 Kč


Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Regular 46 černý

Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Regular 46 černý
 
Alfa Plam 
Sklad  Pamatováček
P o p i s V o l n ě s t o j í c í s p o r á k o v ý k o n u 5 k W v h o d n ý d o k a ž d é c h a l u p y i m e n š í c h d o m á c n o s t í . S p o r á k s t r o u b o u u r č e n ý n a o h ř í v á n í a p e č e n í v y r o b e n ý v k o m b i n a

 
16 490 Kč

Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Regular 46 bílý

Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Regular 46 bílý
 
Alfa Plam 
Sklad  Pamatováček
P o p i s V o l n ě s t o j í c í s p o r á k o v ý k o n u 5 k W v h o d n ý d o k a ž d é c h a l u p y i m e n š í c h d o m á c n o s t í . S p o r á k s t r o u b o u u r č e n ý n a o h ř í v á n í a p e č e n í v y r o b e n ý v k o m b i n a

 
16 490 Kč

Sporák na pevná paliva KZP Karina

Sporák na pevná paliva KZP Karina
 
KZP 
Sklad  Pamatováček
P ř e n o s n ý k e r a m i c k ý s p o r á k j e v y r o b e n z n e r e z a v ě j í c í o c e l i k o m b i n o v a n é s o c e l í .   V y z d í v k a j e z k e r a m i c k ý c h k a c h l i c a š a m o t u .   N a o b r á z k u j e v p r o v e d e n í

 
54 120 Kč

Sporák na pevná paliva KZP Diana

Sporák na pevná paliva KZP Diana
 
KZP 
Sklad  Pamatováček
P ř e n o s n ý k e r a m i c k ý s p o r á k j e v y r o b e n z n e r e z a v ě j í c í o c e l i k o m b i n o v a n é s o c e l í .   V y z d í v k a j e z k e r a m i c k ý c h k a c h l i c a š a m o t u . P ř i k l á d a c í d v í ř k a j s o u p

 
47 790 Kč

Sporák na pevná paliva KZP Sára

Sporák na pevná paliva KZP Sára
 
KZP 
Sklad  Pamatováček
P ř e n o s n ý k e r a m i c k ý s p o r á k j e v y r o b e n z n e r e z a v ě j í c í o c e l i k o m b i n o v a n é s o c e l í .   V y z d í v k a j e z k e r a m i c k ý c h k a c h l i c a š a m o t u .   N a o b r á z k u j e v p r o v e d e n í

 
35 070 Kč

Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Dominant 90H ECO

Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Dominant 90H ECO
 
Alfa Plam 
Sklad  Pamatováček
S p o r á k y A L F A P L A M j s o u j i s t o t o u V a š e h o s p r á v n é h o v ý b ě r u , p r o n e j l e p š í v a ř e n í , p e č e n í a t o p e n í v j e d n o m . V y s o k á k v a l i t a k o n s t r u k c e , p o u ž i t ý c h m a t e r i á

 
31 490 Kč

Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Dominant 70 ECO

Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Dominant 70 ECO
 
Alfa Plam 
Sklad  Pamatováček
S p o r á k y A L F A P L A M j s o u j i s t o t o u V a š e h o s p r á v n é h o v ý b ě r u , p r o n e j l e p š í v a ř e n í , p e č e n í a t o p e n í v j e d n o m . V y s o k á k v a l i t a k o n s t r u k c e , p o u ž i t ý c h m a t e r i á

 
28 590 Kč

Sporák na tuhá paliva MBS SD STRONG nerez

Sporák na tuhá paliva MBS SD STRONG nerez
 
MBS 
Sklad  Pamatováček
K a m n a a s p o r á k y M B S n a t u h á p a l i v a j s o u u r č e n a k v y t á p ě n í , v a ř e n í , p e č e n í . J s o u k o n s t r u o v á n a n a s p a l o v á n í p a l i v o v é h o d ř e v a . J e d n o d u c h ý a v k u s n ý d e s i g n

 
55 418 Kč

Sporák na tuhá paliva MBS SD Magnum Plus

Sporák na tuhá paliva MBS SD Magnum Plus
 
MBS 
Sklad  Pamatováček
M a g n u m s p o r á k j e u r č e n k p ř í p r a v ě j í d l a ( v a ř e n í , p e č e n í ) a k v y t á p ě n í o b y t n ý c h p r o s t o r ů . K o n s t r u k c í i z p ů s o b e m p o u ž í v á n í s e v ý r a z n ě l i š í o d k l a s i c k ý c h

 
53 482 Kč

Sporák na tuhá paliva SD ROYAL 720 PLUS ECO

Sporák na tuhá paliva SD ROYAL 720 PLUS ECO
 
MBS 
Sklad  Pamatováček
  B a r e v n é p r o v e d e n í : b í l á , h n ě d á , č e r v e n á , k r é m o v á R O Y A L s p o r á k j e u r č e n k p ř í p r a v ě j í d l a ( v a ř e n í , p e č e n í ) a k v y t á p ě n í o b y t n ý c h p r o s t o r ů . K o n s t r

 
20 328 Kč

Sporák MBS SD 7 New Line

Sporák MBS SD 7 New Line
 
MBS 
Sklad  Pamatováček
S p o r á k M B S 7 N e w L i n e n a t u h á p a l i v a j e u r č e n k v y t á p ě n í , v a ř e n í , p e č e n í . J e k o n s t r u o v á n n a s p a l o v á n í p a l i v o v é h o d ř e v a . J e d n o d u c h ý a v k u s n ý d e s i g n u m o ž ň

 
13 915 Kč

Kamna na pevná paliva KVS Moravia VSP 9101

Kamna na pevná paliva KVS Moravia VSP 9101
 
KVS MORAVIA 
Sklad  Pamatováček
K a m n a n a p e v n á p a l i v a K V S M O R A V I A t y p 9 1 0 1 j s o u u r č e n a k v y t á p ě n í , v a ř e n í a o h ř í v á n í p o k r m ů . R o z m ě r n é t o p e n i š t ě l z e s n a d n o p ř e s t a v i t n a l e t n í n e b o z i m n í

 
16 690 Kč
1 2 >Prodej Sporáky bez výměníku

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Sporáky bez výměníku, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.