topidla a teplomety 


5.prosince svátek má Jitka, Liana
 
 
 

Topidla a teplomety


Hledat v kategorii topidla a teplomety podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE

Zahradní topidlo Meva ETNA DE LUXE

Zahradní topidlo Meva ETNA DE LUXE
 
Meva 
Sklad  Pamatováček
K O M P L E T N Í S P E C I F I K A C E Z a h r a d n í t o p i d l o E T N A D E L U X E j e u r č e n o p r o z v ý š e n í t e p e l n é p o h o d y z a c h l a d n é h o p o č a s í v e v e n k o v n í m p r o s t ř e d í n e b o v d o s t a t e č n

 
10 154 Kč

Obal na zahradní topidlo Meva ETNA

Obal na zahradní topidlo Meva ETNA
 
Meva 
Sklad  Pamatováček
Obal na zahradní topidlo ETNA. Používáním tohoto obalu prodloužíte životnost topidla.

 
650 Kč

Kovová punčoška

Kovová punčoška
 
Meva 
Sklad  Pamatováček
N á h r a d n í p u n č o š k a k t e p l o m e t u A r d e n t K o v o v á p u n č o š k a

 
130 Kč
Reklama
Boty Steel UK 3 dírkové

Teplomet Meva Ardent

Teplomet Meva Ardent
 
Meva 
Sklad  Pamatováček
T e p l o m e t n a p r o p a n b u t a n j e u r č e n p r o n á r a z o v é z v ý š e n í t e p l o t y v m í s t n o s t e c h . N e n í u r č e n p r o d l o u h o d o b é v y t á p ě n í . J e p ř i p o j e n p ř í m o k p r o p a n b u t a n o v é l

 
910 Kč

Zahradní tepidlo Meva ETNA nerez

Zahradní tepidlo Meva ETNA nerez
 
Meva 
Sklad  Pamatováček
K o m p l e t n í s p e c i f i k a c e V e n k o v n í p r o p a n - b u t a n o v é t o p i d l o . V y b a v e n o k o l e č k y p r o s n a d n é p ř e m i s ť o v á n í . T o p i d l a j s o u v y b a v e n a p o j i s t n ý m v e n t i l e m , k t

 
7 108 Kč

Zahradní topidlo Meva ETNA bílá

Zahradní topidlo Meva ETNA bílá
 
Meva 
Sklad  Pamatováček
K o m p l e t n í s p e c i f i k a c e V e n k o v n í p r o p a n - b u t a n o v é t o p i d l o . V y b a v e n o k o l e č k y p r o s n a d n é p ř e m i s ť o v á n í . T o p i d l a j s o u v y b a v e n a p o j i s t n ý m v e n t i l e m , k t

 
6 220 Kč

Zahradní topidlo Meva Pyramida nerez

Zahradní topidlo Meva Pyramida nerez
 
Meva 
Sklad  Pamatováček
K o m p l e t n í s p e c i f i k a c e Z a h r a d n í t o p i d l o n a p r o p a n - b u t a n v n e r e z o v é m p r o v e d e n í p o s k y t u j e d o s t a t e k t e p l a a p ř í j e m n é d e k o r a t i v n í o s v ě t l e n í . V h o d n é p

 
11 013 Kč


Kamna Meva Relax 4, 2kW

Kamna Meva Relax 4, 2kW
 
Meva 
Sklad  Pamatováček
K o m p l e t n í s p e c i f i k a c e & l t ; p I n f r a č e r v e n á k a m n a s p i e z o z a p a l o v á n í m . H l í d a č s p a l i n , t e r m o p o j i s t k a . S o u č á s t í v ý r o b k u j e r e g u l á t o r t l a k u a h a d i c e .

 
3 782 Kč

Topidlo Meva BRI – piezo

Topidlo Meva BRI – piezo
 
Meva 
Sklad  Pamatováček
K o m p l e t n í s p e c i f i k a c e I n f r a č e r v e n ý t e p l o m e t s k e r a m i c k ý m h o ř á k e m p r o p r a c o v n í p r o s t ř e d í . V h o d n é p o u ž i t í p r o v y t á p ě n í p r a c o v n í c h p r o s t o r . N a s t a v

 
1 612 KčProdej Topidla a teplomety

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Topidla a teplomety, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.