podložky pod kamna 


12.srpna svátek má Klára, Klara
 
 
 
NOVINKY - nejnovější položky v oddělení Krby, kamna
Na této stránce vždy uvidíte nejnovější přidané zboží z tohoto oddělení. Nemusíte tak procházet vždy všechny kategorie, aby jste zjistili co je u nás nového. Stačí se vždy podívat do novinek a je to. Může se stát, že u úplně nejnovějších novinek ještě nebude fotografie, u těchto produktů se teprve foto připravuje.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

IGOTHERM Castina ECO

IGOTHERM Castina ECO
 
IGOTHERM 
Sklad  Pamatováček
IGOTHERM, litinová kamna Castina ECO, 8 kW

 
18 490 Kč

IGOTHERM RYNA ECO

IGOTHERM RYNA ECO
 
IGOTHERM 
Sklad  Pamatováček
IGOTHERM, litinová krbová kamna na TP RYNA ECO 8, 2 kW

 
22 990 Kč

HAAS+ SOHN Faro

HAAS+ SOHN Faro
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a H A A S S O H N F A R O o v ý k o n u 3 - 6 , 3 k W a ú č i n n o s t í 8 0 % . N a p o j e n í d o k o m í n u j e h o r n í , n e b o z a d n í o p r ů m ě r u 1 5 0 m m . K a m n a H A A S S O H N F a r o m a j í t e r c i á l n í

 
54 990 Kč
Reklama
Boty Steel

Pallas/ Pallas Back zásobník dřeva

Pallas/ Pallas Back zásobník dřeva
 
Austroflamm 
Sklad  Pamatováček

 
16 907 Kč

Pallas HMS

Pallas HMS
 
Austroflamm 
Sklad  Pamatováček

 
18 319 Kč

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s pravým prosklením 837-008

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s pravým prosklením 837-008
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

 
51 590 Kč

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s levým prosklením 837-007

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s levým prosklením 837-007
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

 
51 590 Kč

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000

Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

 
39 990 Kč

Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015

 
33 385 Kč

Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014

Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014
 
Uniflam 
Sklad  Pamatováček
Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014

 
33 385 Kč

Krbová kamna Leda Allegra Small

Krbová kamna Leda Allegra Small
 
Leda 
Sklad  Pamatováček
Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda.

 
55 100 Kč

Krbová kamna Leda Allegra

Krbová kamna Leda Allegra
 
Leda 
Sklad  Pamatováček
Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda.

 
57 900 Kč

Krbová kamna Leda Aruba

Krbová kamna Leda Aruba
 
Leda 
Sklad  Pamatováček
Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda.

 
68 100 Kč

Krbová kamna HS Flamingo ESPO III

Krbová kamna HS Flamingo ESPO III
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a F l a m i n g o E s p o I I I   j s o u d í k y s v é v y s o k é k v a l i t ě a s k v ě l é c e n ě v e l i c e ž á d a n ý m a r t i k l e m t e p l o v z d u š n ý c h k a m e n n a č e s k é m i e v r o p s k é m t r h u . K r

 
22 890 Kč

Vodní sklo 1l

Vodní sklo 1l
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
V o d n í s k l o p o u ž í v á m e p ř e d e v š í m j a k o p ř í m ě s d o m a l t o v ý c h s m ě s í , j a k o o c h r a n u p r o t i z m r z n u t í ( ú č i n n o s t d o - 3 ° C ) , d á l e v e s m ě s i s e š a m o t o v o u m a l t o u n a o p r

 
69 Kč

Krbová vložka INVICTA 700 AIR CONTROL ECO, 6471-44

Krbová vložka INVICTA 700 AIR CONTROL ECO,  6471-44
 
INVICTA 
Sklad  Pamatováček
L i t i n o v á k r b o v á v l o ž k a I N V I C T A 7 0 0 A I R C O N T R O L E C O r e f . 6 4 7 1 - 4 4 j e e k o l o g i c k ý v ý r o b e k - s p l ň u j e p o ž a d a v k y n a E k o d e s i g n . - j m e n o v i t ý v ý k o n : 9 k W - ú č i n

 
34 160 Kč

Krbová vložka INVICTA 700 AIR CONTROL GA ECO, 6470-43

Krbová vložka INVICTA 700 AIR CONTROL GA ECO,  6470-43
 
INVICTA 
Sklad  Pamatováček
L i t i n o v á k r b o v á v l o ž k a I N V I C T A 7 0 0 A I R C O N T R O L G A E C O r e f . 6 4 7 0 - 4 3 j e e k o l o g i c k ý v ý r o b e k - s p l ň u j e p o ž a d a v k y n a E k o d e s i g n . - j m e n o v i t ý v ý k o n : 9 k W - ú č

 
36 444 Kč

Buková polínka Premium 33cm

Buková polínka Premium 33cm
 
Banador 
Sklad  Pamatováček
1 0 k g b a l e n í b u k o v ý c h p o l í n e k v y s u š e n ý c h k 7 % v l h k o s t i . P o l í n k a j s o u o b r o u š e n a , t e d y b e z z b y t k ů k ů r y a b e z č e r v o t o č e a h o d í s e p r o i n t e r i é r o v o u d e k o r a c

 
633 Kč

KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU PRITY FM D - ČERNÁ

KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU PRITY FM D - ČERNÁ
 
Prity 
Sklad  Pamatováček
Výkonná krbová kamna s pečící troubou.

 
13 999 Kč
##########GOOGLEREKLAMAVYPISZBOZI2##########

Krbová kamna MBS SD EVA kamna třístranně prosklená 8, 2 kW, horní deska kámen

Krbová kamna MBS SD EVA kamna třístranně prosklená 8, 2 kW,  horní deska kámen
 
MBS 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a M B S S D E V A k a m n a t ř í s t r a n n ě p r o s k l e n á 8 , 2 k W č e r n á + h o r n í d e s k a k á m e n

 
40 535 Kč

Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS

Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS
 
DEFRO HOME 
Sklad  Pamatováček
S a m o s t a t n ě s t o j í c í k r b o v á k a m n a D E F R O H O M E O R B I S z n e j n o v ě j š í k o l e k c e D E F R O H o m e s p ů l k u l a t ý m s k l e m v y t v á ř í j e d i n e č n ý d o j e m . K o m p a k t n í a n a d č a s o v á o c

 
46 157 Kč

HAAS+ SOHN HSP 6 s výměníkem, antracit/ černá

HAAS+ SOHN HSP 6 s výměníkem,  antracit/ černá
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
C h y t r é ř e š e n í s H A A S + S O H N - t e p l o z p e l e t d o c e l é h o d o m u P e l e t o v á k a m n a H S P 6 s v ý m ě n í k e m v á s z a h ř e j í j a k n a p o h o v c e , t a k t ř e b a v p o d k r o v í . D o r a d i á t o r ů p ř

 
94 990 Kč

THORMA ATIKA PLUS obklad Serpentino

THORMA  ATIKA PLUS obklad Serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Sloupová krbová kamna

 
74 737 Kč

KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, levé prosklení

KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS,  levé prosklení
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
r e g u l a č n í k l a p a z a b u d o v a n á v h r d l e v l o ž k y p o p e l n í k T e p l o v z d u š n á k r b o v á v l o ž k a K R A T K I M a j a 8 k W D e c o M O D E R N Í D E S I G N P ř e d n í č á s t v l o ž k y j e v y r o b e

 
34 785 Kč

KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, pravé prosklení

KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS,  pravé prosklení
 
Kratki 
Sklad  Pamatováček
r e g u l a č n í k l a p a z a b u d o v a n á v h r d l e v l o ž k y p o p e l n í k T e p l o v z d u š n á k r b o v á v l o ž k a K R A T K I M a j a 8 k W D e c o M O D E R N Í D E S I G N P ř e d n í č á s t v l o ž k y j e v y r o b e

 
34 785 Kč

THORMA ATIKA EXTRA obklad Serpentino

THORMA  ATIKA  EXTRA obklad Serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Sloupová krbová kamna

 
74 737 Kč

THORMA DELIA EXTRA černá/ serpentino

THORMA DELIA EXTRA černá/ serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7, 5 kW, rozsahem výkonů 3, 8 až 11, 2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm

 
80 845 Kč

THORMA DELIA PLUS černá/ serpentino

THORMA DELIA PLUS černá/ serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7, 5 kW, rozsahem výkonů 3, 8 až 11, 2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm

 
80 845 Kč

Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe

Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe , sporák na dřevo, výkon 3, 5 až 10, 5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení, doprava zdarma

 
25 258 Kč

Krbová kamna INVICTA CAROLO antracit 9162-44-DP

Krbová kamna INVICTA CAROLO antracit 9162-44-DP
 
INVICTA 
Sklad  Pamatováček
L i t i n o v á v o l n ě s t o j í c í k a m n a I N I C T A C A R O L O , e x t é r n í p ř í v o d v z d u c h u . - j m e n o v i t ý v ý k o n : 8 k W - ú č i n n o s t : 7 7 % - p r ů m ě r n á e m i s e o x i d u u h e l n a t é h o ( C O ) : 0 ,

 
25 795 Kč

Nordflam VERDO PATINA litinová krbová kamna

Nordflam VERDO PATINA litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
J e d n á s e o m a l á , e l e g a n t n í l i t i n o v á k r b o v á k a m n a N O R D f l a m .   V y s o c e k v a l i t n í l i t i n o v é , c h r o m o v é a n i k l o v é p r v k y , j a k o j e r u k o j e ť a j e z d e c , k o m p a k t n í r

 
12 503 Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >