Levný internetové obchody


18.července svátek má Drahomíra, Drahomír
 
 
 
Podmínky ochrany osobních údajů

Základní informace a správce osobních údajů

Jsem Ing. Roman Škorňák, se sídlem K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, IČ: 654 75 054 DIČ: 7106165550 a jsem zapsán v živnostenské rejstříku Magistrátu města Ostravy a jako správce zpracovávám vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracovávám

A) Osobní údaje, které mi poskytnete
Zpracovávám osobní údaje, které mi sami o sobě poskytnete. To znamená například pokud si u mne objednáte zboží nebo služby. V takové případě potřebuji od vás údaje, které jsou v objednávce označené jako povinné (jedná se o vaše jméno a příjmení a doručovací popř. fakturační adresu, je-li rozdílná od doručovací). Pokud bych tyto údaje neměl, nemohl bych vám zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží nebo služeb potřebuji také vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašlu potvrzení objednávky, které zároveň slouží také jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, kopii obchodních podmínek popř. reklamační řád a jiné důležité informace související  s objednaným zbožím nebo službou. Při objednání zboží nebo služeb můžete vyplnit také nepovinné údaje jsou-li ve formuláři zobrazeny. Tyto informace mi pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží,  mohou vás snáze kontaktovat dopravci apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně. Může se stát, že následně po doručení zboží vám může být doručena e-mailová zpráva s žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží.

Pokud se obrátíte na zákaznickou linku nebo mi napíšete zprávu, bud vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

Vyplněním nepovinných údajů ve svém uživatelském profilu nám můžete sdělit také vaše jiné osobní údaje např. často používané doručovací adresy, věk, pohlaví apod.

B) Osobní údaje třetích osob, které mi poskytnete
Poskytnete-li mi osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom tuto dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. Například se může stát, že si zde zakoupíte zboží, ale nechcete jej vyzvednout či reklamovat. Ve svém uživatelském profilu můžete tak vymezit následně pověřené osoby, které jsou za vás oprávněné např. přebírat zboží nebo zboží reklamovat. Tím mi poskytnete i jejich osobní údaje.

C) Osobní údaje, které zpracovávám automaticky
Při návštěvě mých webových stránek o vás můžu shromažďovat určité informace mezi něž například patří IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, rozlišení, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžu také zpracovávat informace o vašem chování na mých webových stránkách. To znamená například jaké odkazy na mých webových stránkách navštěvujete a které zboží vám zobrazuji. 

Přistupujete-li na mé webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé mé mobilní aplikace, můžu zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Cookies

Co jsou cookies, jaké jsou typy a jak je používám na mých webových stránkách jsou sepsány podrobně a vysvětleny v pravidlech pro používání cookies zde.

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na mé webové stránky z telefonu, tabletu nebo podobného zařízení, pak jsou tyto stránky pro tato zařízení optimalizována. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracovávám obdobným způsobem jako při přístupu z počítače. Můžete si také stáhnout bezplatně mou aplikaci, ve které budou nákupy popř. služby pohodlnější.

Pokud aplikaci povolíte používat lokační údaje, můžu používat i polohu vašeho přístroje k tomu, abych vám poskytli lepší uživatelské pohodlí a přesnější nabídky zboží nebo služeb. Takto shromážděná data můžu použít i k tomu, abych vám zaslal obchodní sdělení sestavené přímo pro vás. Pokud si to nepřejete, můžete se ze zasílání obchodních sdělení snadným způsobem zcela odhlásit. Podobně vám může být zobrazován personalizovaný obsah přímo na mých webových stránkách. I v takovém případě máte možnost takovou personalizaci zakázat.

Proč shromažďuji a zpracovávám vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovávám z těchto důvodů:

A) Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracovávám vaše osobní údaje k tomu, abych řádně vybavil a doručil vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům vím, na koho se můžu obrátit.

B) Péče o zákazníky: pokud se na mne obrátíte s dotazem nebo problémem, musím k jeho zodpovězení nebo vyřešení zpracovat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží nebo obchodní partneři, kteří vám doručí zboží - více o obchodních partnerech viz. obchodní podmínky).

C) Uživatelský účet: díky osobním údajům, které mi poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní napřílad další užitečné funkce (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit. E-mailová adresa slouží zároveň pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

D) Marketingová činnost:

 • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasílám na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si to upravíte v nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete mého kontaktního formuláře nebo zavoláte na mou infolinku na tel. číslo 739 769 790. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu/nákupů pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Telemarketing: marketingové hovory provádím za účelem nabídky mého zboží a služeb, a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho tel. čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.
 • Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

E) Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webových stránkách dokážeme nabídnout relevatnější nabídky dalšího zboží např. příslušenství, obdobné produkty k zakoupeným produktům. Na určitých místech vám tedy můžeme zobrazovat takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžu využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

F) Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.

G) Call centrum: budete-li mne kontaktovat prostřednictvím mé infolinky, mohu si váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat. Takové záznamy mi mohou v budoucnu sloužit ke kontrole kvality služeb poskytovaných našimi pracovníky.

H) Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžu rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebuji k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Osobní údaje zpracovávám na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebuji k tomu, abych s vámi vůbec mohl uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží nebo služeb, které si u mne chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracovávám k tomu, abych vám řádně doručili zakoupené zboží nebo abych vám řádně poskytl zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracovávám především doručovací a fakturační údaje.

Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje používám i k tomu, abych vám poskytl relevantní obsah, to znamená tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracovávám zejména osobní údaje, které zpracovávám automaticky a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžu zasílat e-mailové a SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se může dít v budoucnu i například při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na mých nově otevřených provozovnách.

Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracovávám vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud mi souhlas neudělíte a jste mým zákazníkem, tak vám mohu obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste mi udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že:

a) jednoduše kliknete v zaslaném sdělení na odkaz Nezasílat  a následně na zobrazené stránce potvrdíte kliknutím na tlačítko Nezasílat.

b) pomocí kontaktního formuláře na těchto webových stránkách

c) prostřednictvím infolinky na tel. čísle 739 769 790

Pokud mi udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předávám vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předám podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.

Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. 

Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Obchodní partneři v případě nákupu na obchodním domě MsBox.cz: vaše osobní údaje mohou být na základě právního titulu oprávněného zájmu sdíleny s obchodními partnery Ing. Romana Škorňáka, se sídlem K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, IČ: 654 75 054 DIČ: 7106165550 zapsaného v živnostenské rejstříku Magistrátu města Ostravy. Tj. konkrétně s těmito společnostmi

 • AAA
 • BBB
 • přičemž proti tomu můžete vznést námitku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracovávám?

V prvé řadě budu vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete kontaktního formuláře nebo zavoláte na infolinku na tel. číslo 739 769 790. 

Dále upozorňuji, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musím zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracovávám po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Nahrávky telefonních hovorů z Infolinky jsou uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, ledaže pro nás bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.)

Vaše kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 90 dní. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 90-dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u mne v bezpečí. Abych zamezil neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedl jsem přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Velmi mi záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontroluji jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně také zdokonaluji. Již brzy bude také veškerá komunikace mezi vaším zařízením a mými webovými servery šifrovaná. Všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených cloudových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

Snažím se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může naše webové stránky používat pouze, pokud ji k tomu udělí souhlas jeho/její zákonný zástupce (rodič nebo poručník).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění
Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo infolinky na tel. čísle 739 769 790.

Oprava
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou chybné, mne můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo infolinky na tel. 739 769 790. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje sami ve svém uživatelském profilu.

Přístup (portabilita)
Můžete mne požádat, abych vám zaslal přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktního formuláře.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz
Dále můžete žádat, abych údaje o vás vymazal (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musím podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budu potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi eviduji neuhrazenou pohledávku nebo v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňuji, že stěžejní informace o vaší platební kartě byly-li vámi zadány nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 6. Jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Vznesení námitky
Některé vaše osobní údaje zpracovávám na základě mého oprávněného zájmu (viz část těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracovávám na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí kontaktního formuláře.

Omezení zpracování
Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) již vaše osobní údaje nepotřebuji pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abych omezil zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžu vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracovávám protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete vždy nejprve řešit situaci s námi. Vždy mne můžete snadno kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo prostřednictvím infolinky na telefonním čísle 739 769 790.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na našich webových stránkách v patičce stránek v sekci Informace a v případě mobilní aplikace v menu Informace.