kouřovody 


8.června svátek má Pěva, Medard
 
 
 

Kouřovody

Hledat v kategorii kouřovody podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Redukce 130/ 150mm - kamna/ komín

Redukce  130/ 150mm - kamna/ komín
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
P ř e c h o d k a 1 3 0 / 1 5 0 m m - k a m n a / k o m í n

 
566 Kč

Karl samostatné ovládání komínové klapky - Insert

Karl samostatné ovládání komínové klapky - Insert
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
Umístění pod omítku (síla stěny 3–10 cm)

 
1 886 Kč

Karl samostatné ovládání komínové klapky - Round

Karl samostatné ovládání komínové klapky - Round
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
Umístění na omítku (maximální síla stěny 7 cm)

 
1 617 Kč
Reklama
Boty Steadys Růže

Karl samostatné ovládání komínové klapky lakované

Karl samostatné ovládání komínové klapky lakované
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
K o u ř o v o d y n e r e z o v é 1 m m T E C H N I C K Á D A T A T e p l o t n í o d o l n o s t : D l o u h o d o b á 6 0 0 ° C M a t e r i á l : o c e l l a k o v a n á p r á š k o v o u b a r v o u T ě s n o s t : D í k y k o n s t r u k c i

 
1 532 Kč

Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po vodě

Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po vodě
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 m

 
1 785 Kč

Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po vodě

Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po vodě
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm

 
1 785 Kč

Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po kouři

Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po kouři
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 mm

 
1 785 Kč


Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po kouři

Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po kouři
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm

 
1 700 Kč

Redukce kouřovodů v zapojení po vodě

Redukce kouřovodů v zapojení po vodě
 
Karl 
Sklad  Pamatováček
K o u ř o v o d y n e r e z o v é 1 m m T E C H N I C K Á D A T A T e p l o t n í o d o l n o s t : D l o u h o d o b á 6 0 0 ° C M a t e r i á l : T ř í d a 1 . 4 8 2 8 T ě s n o s t : D í k y k o n s t r u k c i j e d n o t l i v ý c h d í l ů

 
721 Kč

T-kus 200mm 1, 5mm

T-kus 200mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
1 229 Kč

T-kus 180mm 1, 5mm

T-kus 180mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
1 169 Kč

T-kus 160mm 1, 5mm

T-kus 160mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
1 079 Kč

T-kus 150mm 1, 5mm

T-kus 150mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
999 Kč

T-kus 130mm 1, 5mm

T-kus 130mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
909 Kč

T-kus 120mm 1, 5mm

T-kus 120mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
899 Kč

Víčko (záslepka) 200mm 1, 5mm

Víčko (záslepka) 200mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s V í č k o ( z á s l e p k a )   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o

 
429 Kč

Víčko (záslepka) 180mm 1, 5mm

Víčko (záslepka) 180mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s V í č k o ( z á s l e p k a )   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o

 
399 Kč

Víčko (záslepka) 160mm 1, 5mm

Víčko (záslepka) 160mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s V í č k o ( z á s l e p k a )   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o

 
369 Kč

Víčko (záslepka) 150mm 1, 5mm

Víčko (záslepka) 150mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s V í č k o ( z á s l e p k a )   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o

 
339 Kč


Víčko (záslepka) 130mm 1, 5mm

Víčko (záslepka) 130mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s V í č k o ( z á s l e p k a )   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o

 
299 Kč

Víčko (záslepka) 120mm 1, 5mm

Víčko (záslepka) 120mm 1, 5mm
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s V í č k o ( z á s l e p k a )   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o

 
279 Kč

Koleno 90*/ 200mm/ 1, 5mm nastavitelné

Koleno 90*/ 200mm/ 1, 5mm nastavitelné
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
1 049 Kč

Koleno 90*/ 180mm/ 1, 5mm nastavitelné

Koleno 90*/ 180mm/ 1, 5mm nastavitelné
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
1 099 Kč

Koleno 90*/ 160mm/ 1, 5mm nastavitelné

Koleno 90*/ 160mm/ 1, 5mm nastavitelné
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
769 Kč

Koleno 90*/ 150mm/ 1, 5mm nastavitelné

Koleno 90*/ 150mm/ 1, 5mm nastavitelné
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
Koleno stavitelné s č. o. O150/ 0-90°

 
759 Kč

Koleno 90*/ 130mm/ 1, 5mm nastavitelné

Koleno 90*/ 130mm/ 1, 5mm nastavitelné
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s   O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e n a t u h á p a l i v a , k r b o v á , k a c h l o v á a j í m

 
709 Kč

Koleno 90*/ 120mm/ 1, 5mm nastavitelné

Koleno 90*/ 120mm/ 1, 5mm nastavitelné
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
D e t a i l n í p o p i s K o l e n o 9 0 * / 1 2 0 m m / 1 , 5 m m n a s t a v i t e l n é O c e l o v é k o u ř o v o d y j s o u u r č e n y k v i d i t e l n é m u p ř i p o j e n í z d r o j ů t e p l a n a t u h á p a l i v a ( n a p ř . k o t l e

 
729 Kč

Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/ 180mm/ 1, 5mm komín/ kamna

Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/ 180mm/ 1, 5mm komín/ kamna
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
R e d u k č n í p ř e c h o d d o k e r a m i c k é h o k o m í n a s r ů ž i c í 2 0 0 m m / 1 8 0 m m / 1 , 5 m m k o m í n / k a m n a

 
779 Kč

Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/ 160mm/ 1, 5mm komín/ kamna

Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/ 160mm/ 1, 5mm komín/ kamna
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
R e d u k č n í p ř e c h o d d o k e r a m i c k é h o k o m í n a s r ů ž i c í 2 0 0 m m / 1 6 0 m m / 1 , 5 m m k o m í n / k a m n a

 
779 Kč

Redukční přechod do keramického komína s růžicí 180mm/ 160mm/ 1, 5mm komín/ kamna

Redukční přechod do keramického komína s růžicí 180mm/ 160mm/ 1, 5mm komín/ kamna
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
R e d u k č n í p ř e c h o d d o k e r a m i c k é h o k o m í n a s r ů ž i c í 1 8 0 m m / 1 6 0 m m / 1 , 5 m m k o m í n / k a m n a

 
759 Kč

Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/ 150mm/ 1, 5mm komín/ kamna

Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/ 150mm/ 1, 5mm komín/ kamna
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
R e d u k č n í p ř e c h o d d o k e r a m i c k é h o k o m í n a s r ů ž i c í 2 0 0 m m / 1 5 0 m m / 1 , 5 m m k o m í n / k a m n a

 
779 Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >Prodej Kouřovody

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Kouřovody, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.